Reprogramiranje matrice je zasnovano na razumevanju da smo svi povezani jedinstvenim energetskim poljem, koje se obično naziva ‘’polje’’ ili ‘’matriks’. To razumevanje prvi je osvetlio Maks Plank, otac kvantne teorije, a popularizovali su ga filmovi ‘’The Secret’’, ‘’The Living Matrix’’ i knjige kao što su Božanski Matrix Grega Brejdena i Polje Lin Maktagart. Da bismo praktikovali Reprogramiranje matrice nije potrebno da budemo naučnici, potrebno je samo da razumemo da smo svi povezani ovim jedinstvenim energetskim poljem  i da razumemo sledeće principe: 

1. Svi smo sazdani od energije koja toliko brzo vibrira da izgledamo kao čvrsta materija

Pre pojave kvantne fizike verovalo se da je sva materija u čvrstom stanju. Međutim, kvantna fizika nas je naučila da svet nije u čvrstom stanju. On se zapravo sastoji od elektromagnetne energije, koja se sastoji od raznih atomskih i subatomskih čestica. Naš pojavni svet je zapravo iluzija, ispod sveg oblika nalazi se vibraciona stvarnost.

Dok vibriraju atomi od kojih je sastavljena naša fiziologija, izgledamo kao jedan entitet, ali zapravo smo energija u pokretu..

2. Postoji mreža koja nas povezuje, poznata kao matriks ili matrica

Deo ranije naučne paradigme obuhvatao je pretpostavku da do 90 procenata našeg kosmosa čini prazan prostor. Kvantna fizika uči nas da ono što se nekada smatralo praznim prostorom sadrži ogromnu mrežu koja povezuje sve u našem unutrašnjem univerzumu,  a koja se naziva matriks. Matriks prenosi vibracije života iz jedne u drugu tačku.

3. Šaljemo svoje misli u matriks i te misli ponovo privlačimo u vidu životnih iskustava

Naše razumevanje ovog jedinstvenog energetskog polja povlači sa sobom znanje da smo sami tvorci sopstvene stvarnosti jer ono na šta se fokusiramo šalje talase u matriks koji se reflektuju u iskustvima. Matriks odražava naša uverenja, strahove, nade I snove u svetu koji nas okružuje .  Zahvaljujući delima Ester i Džeri Hiksa, mnogi sada znaju da univerzum reaguje na svest , da misli postaju stvarnost i da dobijamo ono na šta se fokusiramo. Ovaj ‘’Zakon privlačenja’’ ima vibraciono svojstvo. Privlačimo iskustva one vibracione frekvencije koja je slična našoj. Za mnoge ljude je ideja da sami stvaraju svoju realnost uvredljiva, jer se može doživeti kao svaljivanje krivice za nepoželjna životna iskustva. Međutim, mnogo onoga što privlačimo zasniva se na ranijim životnim iskustvima i možemo da promenimo tačku privlačenja tako što ćemo direktno raditi sa tim iskustvima pomoću reprogramiranja matrice. Prema tome, nismo krivi za realnost koju smo stvorili, več imamo moć da preduzmemo nešto po pitanju toga uz pomoć ovih znanja.

4. Možemo da promenimo svoj doživljaj života tako što ćemo da promenimo slike u matrici

Ovaj princip objašnjava zašto  ‘’Zakon privlačenja’’ ne funkcioniše za neke ljude. Sva iskustva koja imamo obrazuju slike u našem polju ili matrici. Ako su pozitivna i podsticajna pomažu nam da privučemo više onoga što želimo. Međutim, ako su negativna i destruktivna privlačimo još više toga. Tačka privlačenja neće nam se promeniti ako samo želimo drugačija iskustva iako imamo te destruktivne slike u svom polju. Ali kada počnemo da radimo s reprogramiranjem matrice, mi menjamo slike u svojim poljima, a samim tim i smer svog života, tako privlačimo drugačija iskustva. Uvek privlačimo iskustva koja su slična našim slikama i ljude sa slikama koje su slične našim slikama. Dok ne promenimo svoje slike, nastavićemo da privlačimo ono što smo i dosad privlačili. Reprogramiranje matrice je trenutno najefikasnija tehnika sa kojom ovo možemo da postignemo.

‘’Delovi teksta preuzeti iz knjge Reprogramiranje matriksa uz pomoć EFT-a, Karla Dawsona i Sashe Alenby.’’

Ukoliko ste zainteresovani za učenje tehnike Reprogramiranja matrice sa njenim osnivačem Karl Dwsonom i pohađanja tereninga nakon koga postajete sertifikovani praktičari, neophodno je da imate završen EFT trening Nivo 1 I Nivo 2.

+381 65 271 33 50
office@sanjaivanovic.rs

Antifašističke borbe 23d
11000 Beograd
Srbija