Reprogramiranje matrice je  tehnika koja vam omogućava  rešavanje čitavog niza problema. To je veoma blaga tehnika koja vam  može pomoći da se rešite prošlih sećanja i traumatičnih iskustava na bezbedan način bez mogućnosti ratraumatizacije. Upotrebom ove tehnike možete da unapredite sve segmente  života i oslobodite se svega što vas blokira da živite lako i ispunjeno. Bilo da želite da se oslobodite strahova, fobija, različitih vrsta zavisnosti, loših navika, ograničavajučih uverenja, hroničnog bola, trauma  ili ukoliko želite da poboljšate svoje samopouzdanje, performanse sportske, poslovne ili umetničke,  bilo da želite da pobolšate svoju finansijsku situaciju, emotivnu vezu ili druge međuljudske odnose Reprogramiranje matrice vam može pomoći u tome.

Zato hajde da vidimo na koji način ova tehnika čini čuda u  rešavanju  životnih problema i kako vam može pomaći da iscelite sve segmente kojima niste zadovoljni:

1. Rešavanje suštinskih problema i usađivanje pozitivnih uverenja

Zahvaljujući Reprogramiranju matrice na brz i lak način dolazimo do korena svakog problema i rešavamo ga. Umesto da trošimo sate na razmišljanje zašto nam se nešto događa, sa Matrixom već na prvom tretmanu dolazimo do uvida i zatim rešavamo problem u korenu. Osim što rešavamo sva sećanja i emocionalne naboje koji su doprineli stvaranju suštinskog problema mi usađujemo i nova pozitivna uverenja, koja zatim menjaju čitav sistem naših podsvesnih obrazaca.

2. Rešavanje predsvesne traume

Malobrojne su tehnike kojima se može ovo postići. Predsvesne traume nastaju u periodu života pre 6 godine, čak nekada i dok smo u maternici. Sa Reprogramiranjem matrice možemo brzo da lociramo predsvesne trauma i da ih rešimo. Većina naših problema u odraslom dobu su posledica doživljenog iskustva u period ranog detinjstva. Zato je veliki blagoslov što postoji tehnika koja može da dopre do tih potisnutih delova našeg jastva.

3. Preoblikovanje i kognitivni pomaci 

Kao terapeut ove tehnike znam da svaki put u toku rada kada klijent sam dođe do kognitivnog pomaka tj. do promene razmišljanja u odnosu na problem, da je to trenutak kada je došlo do razrešenja traume ili problema pa samim tim i do ozdravljenja. I to je upravo još jedan benefit ove tehnike, omogućava osobi promenu gledišta i promenu razmišljanja. Sve to omogućuje osobi da povrati svoju moć I izađe iz uloge žrtve.

4. Opraštanje

Prilikom primene tretmana Reprogramiranja matrice prirodno dolazido istinskog opraštanja. Često čujem od svojih klijenata da mogu da oproste nekome ko ih je povredio, međutim kada krenemo u dublji rad ispostavi se da je opraštanje isključivo bilo na svesnom nivou, a da na nesvesnom još uvek postoji mnogo zameranja, osude i neopraštanja prema osobama koje su prouzrokovale određenu negativnu situaciju ili traumu u njihovom životu. Mnogi pravci razmišljanja smatraju da je svrha svakog terapeutskog rada dosegnuti tačku opraštanja  i zaista svedočila sam puno puta tome da kada osoba uspe da oprosti sebi i drugima da tada nastupi istinsko isceljenje.

5. Psihološka obrnutost i sekundarna korist

 Kod hroničnih vrsta problema odnosno svih problema koji dugo traju u našem životu i imamo osećaj da ne možemo da ih rešimo često se u pozadini krije psihološka obrnutost (podsvesno zadržavanje problema). Komunicirajući sa našim mlađim Ja tokom terapijskog procesa možemo shvatiti zašto zadržavamo određeni problem koji nas drži zarobljenim u starom načinu razmišljanja i ponašanja( sekundarna korist). Kada to osvestimo to nam daje mogućnost da rešimo problem koji je toliko dugo bio prisutan u našem životu, a koji smo nesvesno zadržavali.

6. Disocirani klijenti i rešavanje trauma

Disocirane osobe nemaju osećaje vezane za još uvek nerešene probleme u sebi, ovakve osobe su za svakog terapeuta najveći izazov, međutim primenom Matrix Reimprinting tehnike svaki terapeut može da postigne veliki uspeh u radu sa ovakvim klijentima. Takođe, ova tehnika je naročito dragocena jer šalje telu poruku da je trauma prošla i na taj način se prekida krug u kojem matrica (energetsko polje u kome su pohranjene sve informacije o nama, kao i naša iskustva i prošla sećanja) neprestano reprizira traumu. To omogućava telu da reaguje na zdraviji način i proces isceljivanja može da počne.

7. Rešavanje nerešivog

Reprogramiranje matrice može rešiti probleme koji su bili nerešivi. Ovo se posebno odnosi na međuljudske i partnerske odnose. Posebno kada postoje situacije u našem životu kada možda nismo uspeli da se oprostimo od neke osobe ili smo izgubili voljenu osobu. Matrix omogućava da se vratimo u taj momenat i kažemo i uradimo sve što tada nismo mogli ili znali. Na taj način možemo otpustiti sve emocije vezane za nerazrešene odnose i osloboditi se spona koje nas vežu za prošlost. Takođe, možemo poboljšati sve naše odnose koje imamo u sadašnjosti ili kreirati zdravije i uspešnije odnose u budućnosti.

8. Zakon privlačenja

Zahvaljujući primeni ove tehnike možemo da promenimo tačku privlačenja. Reprogramiranje matrice se zapravo zasniva na menjanju slika u matrici( energetskom polju). Svaki put kada neko traumatično ili negativno životno iskustvo zamenimo novom i pozitivnom slikom mi počinjemo da privlačimo nova iskustva koja nas ispunjavaju i obogaćuju naš život. Sve dok u matrici zadržavamo  prošla negativna sećanja ili slike mi nastavljamo privlačiti ista ili slična iskustva. 

9. Tačka preokreta 

Nekada je potreban samo jedan tretman da se desi tačka preokreta i da nakon uvođenja nove slike u energetsko polje dođe odmah isti dan do pozitivnih promena i privlačenja pozitivnih iskustava u život, čak iako nismo promenili sve negativne slike na istu temu. Nekada je potreban samo mali pomak da bi došlo do velike promene. Sa ovom tehnikom je to zaista moguće.

Ovo su sve bili benefiti koje klijenti dobijaju tokom terapijskog rada gde ih stručni terapeut vodi kroz proces isceljenja njihovih traumatičnih iskustava.  Reprogramiranje matrice  je na našim prostorima još uvek nova  tehnika ličnog razvoja i isceljenja koja je istovremeno veoma jednostavna i temeljna, elegantna i maštovita i što je najvažnije nudi duboko isceljivanje i može da unapredi vaš život u svim pravcima. Iskusite benefite Reprogramiranje životne matrice i dosegnite nove nivoe emocionalne slobode.

+381 65 271 33 50
office@sanjaivanovic.rs

Antifašističke borbe 23d
11000 Beograd
Srbija