Prenatalni period ili period dok se nalazimo kod mame u stomaku može biti obeležen različitim situacijama i događajima koje za mamu, a potom i za fetus mogu biti traumatične. To može biti širok spektar događaja koji su se odigrali dok smo bili u majčinoj utrobi. Za neke ljude to je pre svega osećaj da im se nešto desilo dok su bili u materici, a mnogi su i čuli priče od roditelja ili uže porodice šta se dešavalo mami dok je bila trudna, ili kakav porođaj je bio što još više podstiče da energija naših predsvesnih sećanja izbije na površinu svesti. Ono što se dešava zapravo jeste da svako emotivno i psihološko stanje koje mama proživljava tokom trudnoće utiče i na fetus. Pošto je to predsvesni period života, te informacije koje fetus prima od majke u vidu njenih osećanja, raspoloženja i uverenja ostaju pohranjena u lokalnom polju fetusa odnosno u energetskom polju ili matrici. Tako na primer ukoliko majka proživljava i oseća mnogo straha tokom trudnoće, beba će se roditi već sa izraženim osećajem straha koji je može pratiti tokom čitavog života. Tokom odrastanja, takvo dete će često biti sklono reakcijama ”bori se ili beži”, osećaće se nesigurno u materijalnom svetu i stalno će biti na oprezu kako bi sprečilo opasnosti iz spoljneg sveta. U odraslom periodu ovakvo dete može biti sklono nasilničkom ponašanju. Isti je slučaj i sa svim drugim emocijama koje majka proživljava tokom trudnoće, kao i sa uverenjima. U svojoj terapeutskoj praksi sam često svedok tome i susrećem se sa klijentima koji imaju dominantno izražena sledeća uverenja:

” Ceo život se osećam nepoželjno”, ”Imam osećaj da ne pripadam”, ”Osećam se bezvredno, nisam dovoljno dobar-a”, ”Nemam pravo da budem na planeti Zemlji”, ”Svet je opasno mesto za život”.

Sva ova uverenja se uglavnom formiraju još u prenatalnom periodu, a neka od njih i u periodu do šeste godine života, kada se i formira sistem uverenja kroz koja posmatramo i doživljavamo svet i u odraslom periodu. Ova uverenja su uglavnom posledice određenih situacija kroz koje je fetus prolazio zajedno sa majkom. A u odraslom periodu mogu se manifestovati kao depresija, anksioznost, panični napadi, agresivnost, osećaj otuđenosti i usamljenosti, potpuni osećaj bezvrednosti, kao i različiti fizički simptomi i poremećaji poput ekcema i problema sa kožom.

Kao primer vam dajem slučaj jedne klijentkinje koja se ceo život osećala nepoželjno i nevoljeno, osećala se usamljeno i kao da ne pripada nigde. Kada smo ušle u rad, došle smo upravo do sećanja iz prenatalnog perioda, gde je videla sebe u maminom stomaku i kao fetus osećala se samo i nepoželjno. Radile smo na reprogramiranju tih osećaja i uverenja uz pomoć metode Reprogramiranja životne matrice. Nakon rada klijentkinja se setila priče koju je čula dok je odrastala, ali ju je duboko potisnula, naime dok je majka bila trudna sa njom, pokušala je više puta da abortira. Ovakva situacija u kojoj se majka nalazila je na nju izvršila takav uticaj da je na ovaj svet došla sa već razvijenim uverenjima i osećajima nepripadanja, nepoželjnosti i bezvrednosti. Protokoli za prenatalni period koji se koriste u Reprogramiranju životne matrice ovakve traume rešavaju na nežan i bezbedan način. Menjaju se informacije u energetskom polju fetusa, a zatim kreiramo nova osećanja i uverenja i snabdevamo fetus novim resursima, u ovom slučaju osećajem bezbednosti, sigurnosti i voljenosti u majčinoj utrobi. Ovakav način rada dovodi do promena i u sadašnjem trenutku, odnosno osoba počinje da doživljava sebe i sve što se desilo na nov način, vraća joj se osećaj vrednosti i pripadnosti u ovom svetu.

Ukoliko i vi imate osećaje ili sećanja koje ne možete da definišete, možda osećaj da su se roditelji svađali dok ste bili u stomaku, osećaj da su se tada desile porodične traume, ili da ste bili neželjeno dete zakažite svoju konsultaciju sa mnom kako bismo zajedno došli do uzroka vaših problema, a možda su oni baš pohranjeni u prenatalnom periodu vašeg života dok ste bili beba u maminom stomaku.

Individualne konsultacije možete zakazati putem e- maila: office@sanjaivanovic.rs

S ljubavlju,

Sanja Ivanović

+381 65 271 33 50
office@sanjaivanovic.rs

Antifašističke borbe 23d
11000 Beograd
Srbija