Sigurno je svako bar jednom u životu iskusio periode kada je osećao nesigurnost da nešto uradi, strah od uspeha ili neuspeha, nisko samopouzdanje u izvršavanju potrebnih zadataka i postavljenih ciljeva, strah od kritike, ili potrebu da sve bude savršeno urađeno i kao posledicu svega navedenog počeo da odlaže da uradi stvari na vreme i uđe u akciju. Možemo svakodnevno da odlažemo kako male aktivnosti, tako i velike. Od odlaska kod zubara, do učenja za ispit ili završavanja nekog projekta. Primera šta sve možemo da odlažemo je mnogo, ali hajde da vidimo šta klasična psihologija kaže za odlaganje.

U psihologiji termin odlaganja ili prokastrinacije znači upravo odlaganje neprijatnih aktivnosti koje zatim dovodi do samo-sabotiranja u pokušajima da se napreduje i osećaja dugoročne zaglavljenosti. Takav obrazac ponašanja ukoliko traje kroz vreme dovodi do hroničnog nezadovoljstva i povećanja frustracije. A ironija je da upravo smanjena sposobnost tolerancije na frustraciju odnosno nesposobnost osobe da istrpi neprijatne i teške zadatke i njeno podsvesno uverenje da sve u životu mora biti lako, prijatno i zabavno leži u pozadini ovog ponašajnog obrasca. U terapijskoj praksi gotovo svi klijenti koji dođu sa ovom vrstom problema su suočeni sa unutrašnjim konfliktom. Sa jedne strane žele da idu napred i da izvršavaju svoje zadatke na vreme i postižu zadate ciljeve, a sa druge strane iz njima nepoznatih razloga stalno odlažu i time samo produžavaju agoniju i trpe ogroman unutrašnji pritisak. A često se iza njihove potrebe da odlažu krije i strah od završetka nečega, koji je uglavnom posledica loših sećanja iz prošlosti.

Iz ugla nekoga ko u svom radu kombinuje ne samo znanja iz klasične psihologije, već i znanja iz energetske psihologije mogu da kažem da se u pozadini ovakvog ponašanja najčešće krije fenomen poznat kao psihološka obrnutost. Po definiciji ovaj fenomen predstavlja stanje uma ili energetskog sistema koji dovodi do samosabotaže bilo kakvog pokušaja da se osećamo bolje i bez obzira koliko na svesnom nivou želimo da se nešto desi, podsvest će nas uvek zaustavljati. Potrebno je zato da pogledamo koji su uzroci u podsvesti koji sabotiraju naše želje i akacije.

Ono što najčešći uzroci psihološke obrnutosti mogu biti su:

-negativno razmišljanje- čak i ljudi koji su veoma pozitivni imaju u svojoj podsvesti negativne, samosabotirajuće misli

-događaji iz prošlosti, stresna iskustva

-lični sistemi verovanja i uverenja koji bivaju pokrenuti u nekom trenutku

-energetski toksini- hrana, električni uređaji

-sekundarna dobit- stanje u kome naša podsvest vidi više koristi od zadržavanja problema tj. trenutnog stanja nego od njegovog rešavanja

Na osnovu ovoga možete gotovo sa sigurnošću zaključiti da ukoliko odlažete da nešto uradite bez razloga i takvo ponašanje je postalo svakodnevni obrazac u vašem životu, imate psihološku obrnutost i samim tim puno otpora i unutrašnjih blokada na kojima je potrebno da radite kako biste ih prevazišli.

A kako biste bili potpuno sigurni da je u pitanju psihološka obrnutost, a ne samo lenjost ili manjkav karakter možete postaviti sebi sledeća pitanja:

  1. Da li je bezbedno za mene da prevaziđem odlaganje?
  2. Koju korist imam od odlaganja?
  3. Šta bi se desilo kada bih prestao da odlažem?
  4. I jedno čudotvorno pitanje:”Ako bi se probudio ujutru i prestao sa odlaganjem, šta bi bilo drugačije u mom životu?”

Tokom ove male samorefleksije možete doći i do ključnog uzroka vašeg odlaganja.

Ovo su sve bile definicije i uzroci, i način kako da osvestite problem ukoliko ga prepoznajete kao svoj, ali pitate se sigurno šta je lek? Kako da prestanete sa odlaganjem? Da li uopšte ima leka ili ćete uvek biti osoba koja odlaže za vas važne stvari? Kako da stanete na put samosabotaži i uđete u potrebnu akciju?

Moj odgovor bi bio: Tapkanje, tapkanje i tapkanje…i tapkanje svaki put kad počnete da odlažete.

Primena tapkanja je jedan od najefikasnijih načina da se oslobodimo psihološke obrnutosti i svih uzroka koje do nje dovode, kao i da povećamo toleranciju na frustraciju tako da i teške, dosadne i naporne stvari radimo sa lakoćom i uživanjem. Iskustvo iz prakse mi je pokazalo da je EFT pravi lek za odlaganje obaveza. Kada se uklone blokade iz podsvesnog uma, očiste strahovi, nedostatak sigurnosti i nisko samopouzdanje, kao i unutrašnji konflikti zašto jedno želimo, a drugo radimo energija ponovo slobodno teče kroz naš sistem, a mi se osećamo poletno i puni energije i entuzijazma za obavljanje različitih vrsta zadataka koje u toku dana imamo.

Sve što je potrebno jeste da svaki dan odvojite nekoliko minuta i tapkate u situaciji kada se osetite zaglavljeno, lenjo ili frustrirano. Na taj način ćete utišati buku vašeg uma i dopustićete energiji da ponovo prostruji, a sa te pozicije ćete moći bolje da odredite da li je nešto vredno vaše energije i truda ili ne. Ukoliko odugovlačenje tj. odlaganje prepoznajete kao hronični obrazac u svom životu onda je moja topla preporuka da pronađete stručnu osobu koja može da vam pomogne da taj obrazac promenite.

Na kraju krajeva vi ste ti koji odlučujete da li će odlaganje i dalje biti na putu ostvarenja vaših snova i vizija ili ćete učiniti neophodne korake kako biste ušli u svoje neograničeno polje potencijala i iskoristili prilike koje vam se pružaju na vašem životnom putu. Ono što je sigurno jeste da postoji lek i rešenje za odlaganje, potrebna je samo dobra volja da prevaziđete sopstvena ograničenja i dokažete sebi da ste vredni, dostojni i da zaslužujete potpuno ostvarenje vaših najluđih snova, bez odlaganja ovog puta jer snovi ne mogu da čekaju.

Ukoliko vam zatreba podrška u promeni obrazca odlaganja, tu sam za vas.

Vaš EFT tretman možete zakazati na e-mail: office@sanjaivanovic.rs

S ljubavlju,

Sanja Ivanović

Energetski psiholog, EFT trener i EFTMR praktičar

+381 65 271 33 50
office@sanjaivanovic.rs

Antifašističke borbe 23d
11000 Beograd
Srbija