Šta da očekujete od EFT tretmana?

EFT je kao moćno oružje koje nam pomaže da pobedimo bilo koje negativno stanje. Snabdeva nas dobrom energijom i dubokim osećajem relaksiranosti na svakom nivou fizičkom, mentalnom i emotivnom. Usled primene EFT-a  dolazi i do kognitivnih promena, a koje se dalje odražavaju na svaki aspekt našeg života.
Cilj i svrha jednog EFT tretmana jeste da donese dugotrajno emocionalno olakšanje i jasnoću u vezi problema sa kojim je klijent došao na terapiju. Tokom tretmana klijent će doživeti oslobađanje od ’’zaglavljenih’’ negativnih emocija i u isto vreme balansiranje energetskog sistema tela koristeći jednostavne i nežne EFT procedure.
Ovim procesom takođe stimulišemo naš podsvesni um u kome su duboko pohranjena sva naša iskustva, sećanja i potisnute emocije , a koje su povezane sa problemom na kome radimo. Cilj svakog EFT terapeuta jeste da stimuliše znanje pohranjeno u podsvesti da dostigne svesni nivo. Ovo je način da se pomogne klijentu da nađe uzroke svojih problema,

ograničavajućih uverenja i da postane svestan kako ga prisustvo emocionalnog bola blokira da postigne određeni cilj. Terapeut pomaže klijentu da uvidi kako samo destruktivni obrasci misli i ponašanja mogu da ga blokiraju i spreče da živi srećan i ispunjen život. Zatim mu pomaže da isprocesuje negativne emocije i transformiše negativna uverenja. U toku samo jednog tretmana možete da doživite pravu emocionalnu slobodu i rešite se blokada ka uspehu, zdravlju, ljubavi.