Ivana Ćirić, sertifikovani EFT praktičar

EFT trening mi je bio doprinos za moje lične uvide za teme na kojima treba da radim. Zadovoljna sam sadržajem i predavačem. Preporučila bih trening svima i radujem se.pohađanju treninga za Reprogramiranje matrice.

+381 65 271 33 50
office@sanjaivanovic.rs

Antifašističke borbe 23d
11000 Beograd
Srbija