Blog

Svest-Podsvest. Šta se nalazi ispod površine?

Da li ste nekada primetili da sami sebe sabotirate?
Da li vam se nekad desilo da vam se iste situacije i ponašanja ponavljaju, a da ne znate šta je uzrok tome?
Nauka je utvrdila da naša svest zauzima svega 10% našeg uma, a podsvest čak 90%. Kada bi ove procente zamislili analogno ledenom bregu površina ledenog brega bi bila naša svest, a ogroman deo ispod površine naša podsvest. Ono što čini našu svest su naše misli, volja, naša dugoročna memorija, logično i kritično mišljenje. Dok se u podsvesti kriju naša uverenja, emocije, navike, vrednosti, intuicija i imaginacija koje su rezultat našeg iskustva i učenja. Kako bi mogli da stvaramo promene i nove vrednosti u našim životima, naša svest i podsvest moraju biti u skladu. Mi život živimo i posmatramo kroz naočare naših uverenja koja se nalaze u našem podsvesnom umu. Ova uverenja često nisu u skladu sa našim svesnim umom, odnosno sa željama i htenjima našeg svesnog uma. Uverenja koja se nalaze u našoj podsvesti bilo da su negativna ili pozitivna predstavljaju istinu o nama tj. mi verujemo da je to istin. Ona nas vode kroz život i mi reagujemo na situacije i događaje u skladu sa njima. Tako mi samo mislimo da odluke donosimo na osnovu svesnog nivoa uma, tj. putem razmišljanja. Ono što se zapravo dešava jeste da uglavnom naša podsvest odlučuje u skladu sa pozitivnim ili negativnim uverenjima koja se tamo nalaze. Problem nastaje kada se odluke na podsvesnom nivou ne slažu sa našim svesnim odlukama. Onda dolazi do sabotaže, odustajemo od onog što smo planirali ili radimo nešto što ne želimo. Ponavljaju nam se iste situacije u kojima na isti način reagujemo i pitamo se zašto je to tako. Zašto nismo drugačije postupili i šta je uzrok tome, a ne znamo da će naša podsvest sve učiniti dok nas ne dovede u sklad sa onim što je u njoj, bez obzira šta mi mislimo na svesnom nivou. Ukoliko primetite da sabotirate sami sebe zapitajte se,  koja su to uverenja dominantna u vašem životu. To je prvi korak ka rešavanju slagalice. Konačno potrebno je kontinuirano raditi na usklađivanju naše podsvesti i svesti tj. otpuštati i brisati sva uverenja koja su štetna i koja nas sabotiraju. Ovo  je neophodno kako bi mogli da napravimo mesta u našoj podsvesti za nove izbore koji nas vode putem željenog. U tom procesu vam Tehnika Emocionalne Slobode –  EFT i Reprogramiranje životne matrice – MR mogu biti Odlični saveznici. Potrebno je samo da želite da radite na sebi i svemu onom što vas sabotira i čini vaš život komplikovanim.

Individualne tretmane EFT-a možete zakazati na e-mail: office@sanjaivanovic.rs

S ljubavlju,

Sanja Ivanović, Energetski psiholog, sertifikovani EFT trener i  EFTMR terapeut.

 

Comments for this post are closed.