Šta je reprogramiranje životne matrice-MR?

Reprogramiranje životne matrice uz pomoć EFT-a (Matrix Reimprinting using EFT) je potpuno nova tehnika ličnog razvoja na našim prostorima, dok u svetu postoji već deset godina od 2008. godine. Tvorac tehnike je Karl Dawson jedan od 29 EFT mastera u svetu.
Ova tehnika uključuje sva najnovija saznanja nauke i zasnovana je delom na EFT-u (Tehnika Emocionalne slobode), delom na Epigenetici (nauka iznad gena) i Teoriji Kvantog polja koja se temelji na shvatanju da smo svi međusobno povezani jedinstvenim energetskim poljem- matricom.To polje ili matrica je svuda oko nas i povezuje nas i sa našom prošlošću. Sva naša iskustva su pohranjena u matrici, sve traume i stresni životni događaji i oni utiču na svaku našu misao, ponašanje i delovanje.
Kada se dogodi trauma deo nas se ’’odcepi’’ ili disocira da bi nas zaštitio od traume. Taj disocirani deo nas se zadržava u matrici u obliku energetskog tela zvanog Energetski Hologram Svesti – EHO. Sa ovom tehnikom radimo direktno sa tim hologramima odnosno sa našim mlađim Jastvom rešavajući negativni emocionalni naboj oko njega. Ovo omogućava pristup bolnim sećanjima koja nas drže vezanima za prošlost i omogućava njihovu transformaciju. Sa Matrixom možemo otići u bilo koje sećanje i uraditi ili reći ono što smo tada želeli, a nismo uradili. Možemo transformisati tu sliku ili sećanje i na kraju stvoriti novu pozitivnu sliku koja menja tačku privlačenja i utiče pozitivno na našu budućnost.

Zašto Reprogramiranje životne matrice uz pomoć EFT-a?

-Izuzetno nežna i prijatna tehnika za klijente
-Brzo dolazimo do korena problema i otkrivamo blokirane emocije u podsvesnom umu
-Na efikasan način dolazimo do traumatičnih prošlih događaja iz ranog detinjstva (pre 6 godine)
-Omogućava klijentu kognitivne promene i kreiranje pozitivnih uverenja
-Šalje telu poruku da je trauma završena
-Radi na disociranim klijentima
-Preoblikuje prošlost i osnažuje klijenta resursima za budućnost
-Omogućava duboko opraštanje i sticanje mudrosti
-Snažno koristi Zakon privlačenja

Reprogramiranje životne matrice uz pomoć EFT-a (Matrix Reimprinting) može pomoći kod:

-Rešavanja negativnih uverenja
-Rešavanja traumatičnih iskustava
-Rešavanja fobija
-Ublažavanja i lečenja alergija
-Isceljivanja problematičnih odnosa (ojačava veze i odnose sa drugima)
-Oslobađanja našeg organizma od stresa
-Oslobađanja od štetnih navika i svih zavisničkih ponašanja
-Može pomoći kod ozbiljnijih poremećaja (OKP i Bipolarni poremećaj)
-Pomaže u isceljenju autoimunih bolesti
-Menjanjem slika u matrici (našem energetskom polju) menja se naša vibracija što utiče na Zakon privlačenja

Ova intuitivna tehnika potvrđuje da je moguće promeniti prošlost i time isceliti naš život u sadašnjosti. Omogućuje nam da kreiramo bolju budućnost. A ono što je najlepše možemo spoznati KO SMO zaista i koja je naša SVRHA.