Šta da očekujete od MR tretmana?

Tretman je veoma ugodan i prijatan za klijenta. Ovo je veoma nežna tehnika koja dozvoljava da otpustimo ceo spektar traumatičnih iskustava bez opasnosti retraumatizacije. Tretman predstavlja emocionalnu meditaciju u kojoj terapeut vodi klijenta kroz proces i u isto vreme tapka njegove akupresurne tačke, dok klijent u isto vreme radi sa svojim mlađim Jastvom. Cilj i svrha ovog procesa jeste oslobađanje emocionalnih naboja koji su stvoreni u trenutku nekog stresnog životnog događaja i koji su ostali zamrznuti u klijentovom energetskom polju (matrici). U toku jednog tretmana može da se reprogramira jedno prošlo sećanje mada se nekada dešava da se reprogramiraju i dva-tri prošla sećanja. Tokom tretmana brzo dolazimo do korena problema i dešava se da otkrijemo naša glavna limitirajuća uverenja. Karl Dawson tvorac ove tehnike kaže da svi imamo jedno osnovno uverenje iz koga proizilaze sva ostala uverenja i utiču na naš život na razne

negativne načine. Sa ovom tehnikom možemo uspešno da osvestimo koje je to osnovno uverenje, a zatim možemo da ga reprogramiramo. Nakon tog oslobađajućeg dela procesa od negativnih emocionalnih naboja u stanju smo da kreiramo novu pozitivnu sliku. Ovu sliku šaljemo u naše telo i naš energetski sistem, a zatim energetsko polje koje se nalazi svuda oko nas. Sve to utiče snažno na Zakon Privlačenja. Ovakvim načinom rada možemo da iscelimo i promenimo svoj odnos prema prošlosti i da transformišemo svoje fizičko i emotivno zdravlje. Možemo da preoblikujemo svoju budućnost i da unapredimo svoj život na svim nivoima. Kada promenite svoje energetsko polje, menjate svoj život. Već nakon jednog tretmana možete da svedočite tim promenama.