Šta je Energetski Hologram svesti – EHO?

U tradicionalnoj psihoterapiji odavno se zna da kada doživimo tešku traumu, deo nas se odvoji kako bi nas zaštitio od nje , otupeo sećanje na nju ili ga potisnuo…

Leave a reply

+381 65 271 33 50
office@sanjaivanovic.rs

Antifašističke borbe 23d
11000 Beograd
Srbija