Na kojim se principima zasniva Reprogramiranje matrice

Reprogramiranje matrice je zasnovano na razumevanju da smo svi povezani jedinstvenim energetskim poljem, koje se obično naziva ‘’polje’’ ili ‘’matriks’…

Leave a reply

+381 65 271 33 50
office@sanjaivanovic.rs

Antifašističke borbe 23d
11000 Beograd
Srbija