Blog

Na kojim principima se zasniva tehnika Reprogramiranja matrice?

Reprogramiranje matriksa je tehnika za lični rast i razvoj zasnovana na razumevanju da smo svi povezani jedinstvenim energetskim poljem koje se obično naziva ‘’polje’’ ili ‘’matriks’. To razumevanje prvi je osvetlio Maks Plank otac kvantne teorije, a popularizovali su ga filmovi ‘’The Secret’’, ‘’The Living Matrix’’ i knjige kao što su –”Božansi Matrix” Grega Brejdena i ”Polje” Lin Maktagart. Da bismo uživali u čarima i rezultatima Reprogramiranje matrice nije potrebno da budemo naučnici, potrebno je samo da razumemo da smo svi povezani  jedinstvenim energetskim poljem ili matricom i da razumemo sledeće principe na kojima se zasniva:

1. Svi smo sazdani od energije koja toliko brzo vibrira da izgledamo kao čvrsta materija

Pre pojave kvantne fizike verovalo se da je sva materija u čvrstom stanju. Međutim, kvantna fizika nas je naučila da svet nije u čvrstom stanju. On se zapravo sastoji od elektromagnetne energije koja se sastoji od raznih atomskih i subatomskih čestica. Naš pojavni svet je zapravo iluzija, ispod sveg oblika nalazi se vibraciona stvarnost.
Dok vibriraju atomi od kojih je sastavljena naša fiziologija izgledamo kao jedan entitet, ali zapravo smo energija u pokretu.

2. Postoji mreža koja nas povezuje, poznata kao Matriks

Deo ranije naučne paradigme obuhvatao je pretpostavku da do 90 procenata našeg kosmosa čini prazan prostor. Kvantna fizika uči nas da ono što se nekada smatralo praznim prostorom sadrži ogromnu mrežu koja povezuje sve u našem unutrašnjem univerzumu, koja se naziva matriks. Ova mreža ili matriks prenosi vibracije života iz jedne u drugu tačku.

3. Šaljemo svoje misli u matriks i te misli ponovo privlačimo u vidu životnih iskustava

Naše razumevanje ovog jedinstvenog energetskog polja povlači sa sobom znanje da smo sami tvorci sopstvenih stvarnosti jer ono na šta se fokusiramo šalje talase u matriks koji se reflektuju u iskustvima. Matriks odražava naša uverenja, strahove, nade i snove u svetu koji nas okružuje. Zahvaljujući delima Ester i Džerija Hiksa, mnogi sada znaju da univerzum reaguje na svest, da misli postaju stvarnost i da dobijamo ono na šta se fokusiramo. Ovaj ‘’Zakon privlačenja’’ ima vibraciono svojstvo. Privlačimo iskustva one vibracione frekvencije koja je slična našoj. Za mnoge ljude je ideja da sami stvaraju svoju realnost uvredljiva, jer se može doživeti kao svaljivanje krivice za nepoželjna životna iskustva. Međutim, mnogo onoga što privlačimo zasniva se na ranijim životnim iskustvima i možemo da promenimo tačku privlačenja tako što ćemo direktno raditi sa tim iskustvima pomoću reprogramiranja matriksa. Prema tome, nismo krivi za realnost koju smo stvorili, več imamo moć da preduzmemo nešto po pitanju toga uz pomoć ovih znanja.

4. Možemo da promenimo svoj doživljaj života tako što ćemo da promenimo slike u matriksu

Ovaj princip objašnjava zašto ‘’Zakon privlačenja’’ ne funkcioniše za neke ljude. Sva iskustva koja imamo obrazuju slike u našem matriksu. Ako su pozitivna i podsticajna pomažu nam da privučemo više onoga što želimo. Međutim, ako su negativna i destruktivna privlačimo još više toga. Tačka privlačenja neće nam se promeniti ako samo želimo drugačija iskustva iako imamo te destruktivne slike u svom polju. Ali, kada počnemo da radimo s reprogramiranjem matrice mi menjamo slike u svojim poljima, a samim tim i smer svog života i tako privlačimo drugačija iskustva. Uvek privlačimo iskustva koja su slična našim slikama i ljude sa slikama koje su slične našim slikama. Dok ne promenimo svoje slike nastavićemo da privlačimo ono što smo i dosad privlačili. Reprogramiranje matrice je trenutno najefikasnija tehnika sa kojom možemo da postignemo transformaciju slika u svom polju i time promenimo tačku privlačenja i iskustva koja imamo.

Delovi teksta preuzeti iz knjge Reprogramiranje matriksa uz pomoć EFT-a, Karla Dawsona i Sashe Alenby.

Ukoliko ste zainteresovani za učenje tehnike Reprogramiranja matriksa sa njenim osnivačem Karl Dwsonom i pohađanja treninga nakon koga postajete sertifikovani praktičari, neophodno je da imate završen EFT trening Nivo 1 i Nivo 2.
Za sve zainteresovane sledeći EFT trening će biti održan u Septembru 2019, u Beogradu.
Prijave u toku na e-mail: office@sanjaivanovic.rs

Individualne tretmane Reprogramiranja matriksa možete zakazati putem e-maila:office@sanjaivanovic.rs
S ljubavlju, Sanja Ivanović
Energetski psiholog, Internacionalni EFT trener i sertifikovani praktičar Reprogramiranja matriksa.

Comments for this post are closed.