Karl Dawson

Karl Dawson je jedan od mojih najvećih učitelja. Jedan je od 29 EFT mastera u svetu i tvorac Tehnike Reprogramiranja životne matrice uz pomoć EFT-a. Karl je internacionalni trener EFTMR-a , hiljadama ljudi je držao EFTMR treninge širom sveta koji su nakon toga postali praktičari ovih tehnika. Karl kaže da veruje da trenutno ne postoje moćniji alati za rad na sebi od ovih životno menjajućih tehnika. Njegova misija je da prenosi svoje znanje iz ovih oblasti širom sveta, a postoji i velika želja i mogućnost da dodje u Beograd i drži obuku za Reprogramiranje životne matrice uz pomoć EFT-a svim ljudima koji su zainteresovani bilo iz ličnih ili profesionalnih razloga. Ovako EFT master Karl opisuje tehniku Reprogramiranja životne matrice uz pomoć EFT-a : ’’ Da bi razumeli kako Reprogramiranje životne matrice uz pomoć EFT- a radi, prvo nam je potrebno osnovno poznavanje nekih od modernih teorija kvantne fizike. Ono što su nam kvantni fizičari pomogli da razumemo jeste da smo svi sačinjeni od energije i da smo svi povezani jedinstvenim poljem energije. Ovo polje energije je 1944. godine Maks Plank prvobitno nazvao ’’Matrix’’ ili ’’Matrica’'. Ovo polje ili matrica je svuda oko nas i povezuje nas i sa našom prošlošću. Mi zadržavamo traume i stresna životna iskustva u matrici i oni utiču na svaki naš misaoni obrazac, ponašanje i delovanje. Kako bi razumeli ovo možemo se osloniti na nalaze moderne psihologije u odnosu na traume. Svaki psihoterapeut ili psiholog zna šta se dešava u telu kada se desi trauma. Deo nas se odcepi ili disocira kako bi nas zaštitio od traume, i ovo je razlog zašto često ne možemo da se setimo

traumatičnog događaja nakon što se dogodio. Ali gde ti disocirani delovi idu kada nas napuste? Moje iskustvo nakon poslednjih nekoliko godina me je odvelo do razumevanja da taj deo ide u polje ili matricu. Mi držimo u našim poljima stresne događaje koji su prošli, ne samo kao sećanja već i kao specifična energetska tela, koje sam nazvao Energetski Hologrami Svesti (EHO). Sa tehnikom Reprogramiranjem životne matrice uz pomoć EFT-a (Matrix Reimprinting) možemo da radimo direktno sa tim hologramima (EHO-ima), rešavajući negativni energetski naboj oko njih. Ovo menja naš odnos prema našoj prošlosti i utiče na naše emotivno i fizičko zdravlje u sadašnjosti. Dok klasičan EFT desenzituje traumatično sećanje, sa Reprogramiranjem životne matrice sećanje i negativno uverenje nastalo u momentu traume se zapravo transformiše. Možemo da odemo u bilo koje prošlo sećanje, možemo da kažemo ili uradimo ono što smo tada želeli, a nismo rekli ili uradili. Možemo da uvedemo nove resurse, da kreiramo i transformišemo sliku koju imamo o tom događaju. Ovo može značajno da poboljša naše emotivno i fizičko zdravlje, obnovi naše blagostanje i poveća produktivnost. Najveća prednost Reprogramiranja životne matrice uz pomoć EFT-a (Matrix Reimprinting) jeste sposobnost brzog dolaženja do uzroka nekog problem, otkrivanje blokiranih emocija u podsvesnom umu i kao rezultat dopiranje do traumatičnih događaja iz pred- svesnog perioda (period do 6.godine života). Ova intuitivna tehnika nam prenosi mudrost da naš um može da postigne bilo šta.’’ – Karl Dawson