Category: Energetska psihologija

Na kojim principima se zasniva tehnika Reprogramiranja matrice?

Reprogramiranje matriksa je tehnika za lični rast i razvoj zasnovana na razumevanju da smo svi povezani jedinstvenim energetskim poljem koje se obično naziva ‘’polje’’ ili ‘’matriks’. To razumevanje prvi je osvetlio Maks Plank otac kvantne teorije, a popularizovali su ga filmovi ‘’The Secret’’, ‘’The Living Matrix’’ i knjige kao što su –”Božansi Matrix” Grega Brejdena i ”Polje” Lin Maktagart. Da bismo uživali u čarima i rezultatima Reprogramiranje matrice nije potrebno da budemo naučnici, potrebno je samo da razumemo da smo svi povezani  jedinstvenim energetskim poljem ili matricom i da razumemo sledeće principe na kojima se zasniva:

1. Svi smo sazdani od energije koja toliko brzo vibrira da izgledamo kao čvrsta materija

Pre pojave kvantne fizike verovalo se da je sva materija u čvrstom stanju. Međutim, kvantna fizika nas je naučila da svet nije u čvrstom stanju. On se zapravo sastoji od elektromagnetne energije koja se sastoji od raznih atomskih i subatomskih čestica. Naš pojavni svet je zapravo iluzija, ispod sveg oblika nalazi se vibraciona stvarnost.
Dok vibriraju atomi od kojih je sastavljena naša fiziologija izgledamo kao jedan entitet, ali zapravo smo energija u pokretu.

2. Postoji mreža koja nas povezuje, poznata kao Matriks

Deo ranije naučne paradigme obuhvatao je pretpostavku da do 90 procenata našeg kosmosa čini prazan prostor. Kvantna fizika uči nas da ono što se nekada smatralo praznim prostorom sadrži ogromnu mrežu koja povezuje sve u našem unutrašnjem univerzumu, koja se naziva matriks. Ova mreža ili matriks prenosi vibracije života iz jedne u drugu tačku.

3. Šaljemo svoje misli u matriks i te misli ponovo privlačimo u vidu životnih iskustava

Naše razumevanje ovog jedinstvenog energetskog polja povlači sa sobom znanje da smo sami tvorci sopstvenih stvarnosti jer ono na šta se fokusiramo šalje talase u matriks koji se reflektuju u iskustvima. Matriks odražava naša uverenja, strahove, nade i snove u svetu koji nas okružuje. Zahvaljujući delima Ester i Džerija Hiksa, mnogi sada znaju da univerzum reaguje na svest, da misli postaju stvarnost i da dobijamo ono na šta se fokusiramo. Ovaj ‘’Zakon privlačenja’’ ima vibraciono svojstvo. Privlačimo iskustva one vibracione frekvencije koja je slična našoj. Za mnoge ljude je ideja da sami stvaraju svoju realnost uvredljiva, jer se može doživeti kao svaljivanje krivice za nepoželjna životna iskustva. Međutim, mnogo onoga što privlačimo zasniva se na ranijim životnim iskustvima i možemo da promenimo tačku privlačenja tako što ćemo direktno raditi sa tim iskustvima pomoću reprogramiranja matriksa. Prema tome, nismo krivi za realnost koju smo stvorili, več imamo moć da preduzmemo nešto po pitanju toga uz pomoć ovih znanja.

4. Možemo da promenimo svoj doživljaj života tako što ćemo da promenimo slike u matriksu

Ovaj princip objašnjava zašto ‘’Zakon privlačenja’’ ne funkcioniše za neke ljude. Sva iskustva koja imamo obrazuju slike u našem matriksu. Ako su pozitivna i podsticajna pomažu nam da privučemo više onoga što želimo. Međutim, ako su negativna i destruktivna privlačimo još više toga. Tačka privlačenja neće nam se promeniti ako samo želimo drugačija iskustva iako imamo te destruktivne slike u svom polju. Ali, kada počnemo da radimo s reprogramiranjem matrice mi menjamo slike u svojim poljima, a samim tim i smer svog života i tako privlačimo drugačija iskustva. Uvek privlačimo iskustva koja su slična našim slikama i ljude sa slikama koje su slične našim slikama. Dok ne promenimo svoje slike nastavićemo da privlačimo ono što smo i dosad privlačili. Reprogramiranje matrice je trenutno najefikasnija tehnika sa kojom možemo da postignemo transformaciju slika u svom polju i time promenimo tačku privlačenja i iskustva koja imamo.

Delovi teksta preuzeti iz knjge Reprogramiranje matriksa uz pomoć EFT-a, Karla Dawsona i Sashe Alenby.

Ukoliko ste zainteresovani za učenje tehnike Reprogramiranja matriksa sa njenim osnivačem Karl Dwsonom i pohađanja treninga nakon koga postajete sertifikovani praktičari, neophodno je da imate završen EFT trening Nivo 1 i Nivo 2.
Za sve zainteresovane sledeći EFT trening će biti održan u Septembru 2019, u Beogradu.
Prijave u toku na e-mail: office@sanjaivanovic.rs

Individualne tretmane Reprogramiranja matriksa možete zakazati putem e-maila:office@sanjaivanovic.rs
S ljubavlju, Sanja Ivanović
Energetski psiholog, Internacionalni EFT trener i sertifikovani praktičar Reprogramiranja matriksa.

Šta je EHO – Energetski Hologram Svesti?

‘’U tradicionalnoj psihoterapiji odavno se zna da se kada doživimo tešku traumu deo nas odvoji kako bi nas zaštitio od nje, otupeo sećanje na nju ili ga potisnuo. U isto vreme, drugi deo nas proživljava je iznova i iznova ispod praga svesti, tako da se trauma za nas zapravo nikada ne završava. Oduvek se veruje da je taj deo koji premotava trauma smešten negde u mozgu. Međutim, isto kao što nikada nije dokazano da su tragovi sećanja u mozgu, ni te uskladištene traume nikada nisu tu locirane.
Tokom dugogodišnjeg rada sa traumama Karl Dawson (tvorac Reprogramiranja matrice) je otkrio da se one zapravo nalaze u našim lokalnim poljima. Njegova teorija je da kada doživimo traumu deo nas koji se odvoji zapravo formira zasebnu energetsku stvarnost izvan našeg sistema telo-um. Te disocijativne energetske delove nazvao je ‘’Energetski hologram svesti’’ ili skraćeno EHO. Oni drže energiju trauma za nas u vidu strategije za zaštitu.
Koncept delova nije nov. U tradicionalnom psihijatrijskom savetovanju i psihoterapiji delovi se često opisuju kao ‘’unutrašnja deca’’. Odavno je prihvaćeno da na nas utiču ti delovi nas samih i da nam se traumatična i stresna životna iskustva ponavljaju zbog našeg odnosa s tim odvojenim delovima. Međutim, oduvek se pretpostavljalo da čuvamo te delove unutra, otud i naziv ‘’unutrašnje dete’’. Zato je Karlova ideja da se oni nalaze u poljima radikalno nova. Osima toga, on izlaže da kada se uskladimo s energijom prvobitnog sećanja, usklađujemo se s EHO-om u tom polju i to nam u telo vraća prvobitnu energiju sećanja.
Ako smo doživeli brojne traume imaćemo i brojne EHO-e. Oni su kao delovi nas zaleđeni u vremenu. Imaju sopstvene ličnosti zasnovane na nama kakvi smo bili u vreme traumatičnog događaja. Kada se uskladimo sa njihovom energijom u polju poprimamo njihovu ličnost i energiju. To ste možda i sami doživeli kada kao reakciju na nešto stresno postajete trogodišnjak, petogodišnjak ili sedmogodišnjak. U nekim slučajevima postoji čak i fizički preobražaj u izrazu lica i kretanju.
Kako se usklađujemo sa energijom EHO-a?
Takvu reakciju pokreće nešto što nas podseća na raniji traumatični događaj. To može biti boja glasa, pogled, reč, zvuk, miris, ukus, boja i slično. Potom se pokreće alarm u podsvesnom umu koji nas usklađuje sa prvobitnim EHO-om. Iznenda nas preplavljuje energija sećanja iako je možda nismo ni svesni. S druge strane može u potpunosti da nas obuzme.
Naši EHO-i drže se trauma kako bi nas zaštitili od nje, ali mogu beskrajno dugo da to čine pošto im treba mnogo energije da bi je držali na odstojanju. To je jedan od razloga što mnoge traume kada se ostave nerazrešene, uzrokuju bolesti.
Reprogramiranjem matriksa možete direktno da radite s EHO-ima i pomognete im da oslobode energiju traumatićnog događaja. Ne samo što to menja vaš odnos prema tom događaju već menja i vašu tačku privlačenja. Sećate se zakona privlačenja: ono na šta se fokusirate to i privlačite. Ako imete mnogo tarumatizovanih EHO-a u svom polju, privlačićete još više toga istog ma koliko da se trudite da budete pozitivni. Prema tome kada oslobodite energiju oko EHO-a počećete da privlačite nešto drugačije.’’

Tekst preuzet iz knjige Reprogramiranje Matrixa pomoću EFT-a, autori Karl Dawson i Sasha Alenby.

Individualne tretmane reprogramiranja matriksa možete zakazati putem e-maila: office@sanjaivanovic.rs

S ljubavlju,

Sanja Ivanović
Energetski psiholog, internacionalni EFT trener i sertifikovani EFTMR praktičar.

Reprogramiranje matrice za preobražaj odnosa

Reprogramiranje matrixa (Reprogramiranje matrice) je odlična metoda koja vam može pomoći da iscelite, poboljšate i unapredite kvalitet vaših odnosa bilo da su to partnerski, porodični, prijateljski ili poslovni odnosi. Međuljudski osnosi su nam najčešće najveći izazovi i kroz njih najviše rastemo i učimo o sebi i drugima. Kada smo u disfunkcionalnim odnosima ili stalno ponavljamo iste obrasce to je zanka da je došlo vreme da se pozabavimo tom temom kako bismo ubuduće gradili zdrave i funkcionalne odnose. To zahteva određenu količinu rada na toj temi. Protokoli za preobražaj odnosa se sastoje iz tri seanse i predstavljaju idealan način da dođete do većeg zadovoljstva i ispunjenosti kada su vaši odnosi u pitanju.
Na prvoj seansi radimo Reprogramiranje matrixa odnosa. Da li postoji neki nefunkcionalan odnos u vašem životu? Sa kojom osobom imate problematičan odnos? To može biti partner, kolega, prijatelj ili šef. Na ovoj seansi rešavamo trenutne izazove u tom odnosu tako da ova osoba više ne izazava nikakva loša osećanja u vama.
Na drugoj seansi radimo Reprogramiranje matrixa zaključka. Na ovoj seansi isceljujemo odnos sa osobom iz prošlosti, osobom koja više nije deo vašeg života, a i dalje postoje nerazrešena osećanja između vas. Isceljivanje prethodnih odnosa utiče na poboljšanje trenutnog ili kvalitet budućeg odnosa.
Na trećoj seansi radimo Reprogramiranje matrixa Zakona privlačenja tako što stvaramo nove, pozitivne i moćne slike u vašem energetskom polju ili podsvesti koje zatim u veš život privlače kvalitetne i ispunjavajuće odnose.

Paket od tri seanse Protokoli za preobražaj odnosa možete zakazati putem e- maila: office@sanjaivanovic.rs ili putem broja telefona 0652713350.
Vrednost paketa 210e. Tokom jula i avgusta meseca ostvarujete popust. Ukupna cena paketa sa popustom je 150e.

S ljubavlju, Sanja Ivanović.
Energetski psiholog, Internacionalni EFT trener i jedini sertifikovani praktičar Reprogramiranja matrixa u Srbiji.

Reprogramiranje matrice za preobražaj života

Reprogramiranje matrixa uz pomoć EFT-a (Reprogramiranje matrice) je potpuno nova tehnika za lični rast i razvoj koja u velikoj meri poboljšava naše psiho fizičko zdravlje i opšte blagostanje. Protokoli za preobražaj života se rade u tri seanse.
Na prvoj seansi se radi Reprogramiranje matrixa ključnog uverenja. Svi imamo jedno osnovno negativno uverenje iz koga proističu sva druga uverenja koja imamo o sebi, o drugima, o životu. Naša ključna uverenja utiču na kvalitet našeg života. Utiču na naše zdravlje, odnose sa drugima, ponašanje, stav prema sebi i prema životu. Utiču na svaku našu misao i osećanje koje imamo. Ova seansa vam omogućava da se na brz i efikasan način rešite svojih ključnih negativnih uverenja.
Na drugoj seansi se radi Reprogramiranje matrixa životnog izazova. Ova seansa će vam pomoći da ostvarite svoj pun potencijal u određenoj oblasti života u kojoj ste imali blokade i ne uspevate da dostignete svoj maksimum. Neke od oblasti na kojima možemo da radimo su:
-porodica i veze
-novac
-dom i okruženje
-posao i karijera
-društveni život
-duhovnost
-kreativnost
U kojoj oblasti života vam trenutno ne ide najbolje? Ova seansa će vam pomoći da razrešite izazove koje imate u toj oblasti.
Na trećoj seansi radimo Reprogramiranje matrixa Zakona privlačenja. Zakon privlačenja nas uči da slike koje imamo u našim poljima privlači još takvih iskustava u naše živote. U ovoj seansi menjamo tačku privlačenja, tako što menjamo negativne slike u našem polju. Ovim procesom stvaramo podsticajne nove slike vezano za prethodne dve seanse i time utvrđujemo nastalu promenu.

Paket od tri seanse Protokoli za preobražaj života možete zakazati putem e-maila: office@sanjaivanovic.rs ili putem broja telefona 0652713350.
Vrednost paketa 210e. Tokom jula i avgusta meseca ostvarujete popust. Ukupna cena paketa sa popustom je 150e.

S ljubavlju, Sanja Ivanović.
Energetski psiholog, Internacionalni EFT trener i jedini sertifikovani prkatičar Reprogramiranja matrixa u Srbiji.

Kako da se oslobodite negativnih emocija?

Negativne emocije nastaju kao posledica energetskih poremećaja u energetskom sistemu čovekovog tela. Uzrok negativnih emocija leži u stresnim situacijama, negativnim životnim događajima ili traumama iz naše prošlosti i sadašnjosti. Sve ove situacije dovode do poremećaja u ravnomernom toku energije ili vitalne sile koja kruži našim meridijanima, opskrbljuje naše energetske centre i formira naše energetsko polje ili auru. Kao posledica tih poremećaja javljaju se negativne ili nezdrave emocije. Neke od najčešćih su bes, tuga, ljutnja, krivica, sram, neopraštanje, a često i ozlojeđenost i mržnja. Ove emocije ukoliko ostanu u našem sistemu predugo, ukoliko ih potiskujemo ili zanemarujemo dovode i do raznih vrsta fizičkih, kao i težih psihičkih stanja. Energija traži da bude oslobođena. Ukoliko ne preuzmemo odgovornost za sopstvene emocije i način kako se osećamo i reagujemo u određenim situacijama, one će se okrenuti protiv nas jer moraju da nađu svoj put oslobađanja. Uvek imajte na umu da su emocije energija u pokretu, i da se nalaze u našem telu. Naše telo je sjajna metafora naših osećanja. Ako vam je nekada teško da identifikujete šta tačno osećate, usmerite svoju pažnju na telo. Kako se vaše telo oseća? Kakav osećaj u vašem telu budi ta neprijatna emocija? Gde se nalazi? Kako izgleda? Sve ovo su nam važni podaci i govore o tome u kom delu tela najčešće pohranjujemo emocionalnu energiju i naboje.  Već je naučno dokazano da su određene emocije povezane sa specifičnim delovima tela ili organima. Tako na primer tugu često opisujemo u grudima kao neku težinu, bes i ljutnju u stomaku, nezadovoljstvo i gnev i poricanje dovodi do glavobolja, napetost i nervozu često akumuliramo u predelu vrata i ramena itd. Na osnovu svih ovih podataka možemo doći i do emocije koja je u pozadini telesne senzacije i koja  nas muči. Međutim, čak ni to nije uvek nužno da bismo se oslobodili negativnosti koje ove teške emocije prouzrokuju u našem sistemu. Važno je samo da pratimo telesnu senzaciju i da oslobađamo energetski sistem od poremećaja i blokada nastalih usleda nemilih događaja u našem životu. Trenutno jedan od najefikasnijih alata za rad sa emocijama jeste EFT (Tehnika Emocionalne Slobode) koja briše traumu iz događaja. Događaj i sećanje ostaju, kao i prirodni odgovori našeg bića, a to je čitav spektar emocionalnog reagovanja, ono što EFT uklanja jesu upravo emocionalni naboji kao i uverenja koja jedna ili više trauma nosi i održava u našem polju kao da se dešava upravo sada. Ako ste jedna od osoba koje stalno reaguju i svašta može da vam bude triger, znajte da su te reakcije zapravo reakcije vaših neobrađenih trauma. Za vašu podsvest ste još uvek ono dete od 5 godina koje je dobijalo puno kritika ili je bilo napušteno,  Neophodno je da se pozabavimo tim sećanjima, ukoliko želimo da živimo slobodno, da budemo u miru i da više ne reagujemo na svaku. Sa Reprogramiranjem matrixa odlazimo u ta sećanja i radimo sa našim EHO-ima (odcepljeni delovi nas koji sadrže traumu), oslobađamo ih i to nam zatim daje mogućnost da kreiramo u svom polju neke lepše slike. Ovi procesi koji se rade dovode do čudesnih rezultata u našim životima. EFT i Reprogramiranje Matrixa su trenutno dve najučinkovitije metode za rad sa emocijama i utiču na naša četiri nivoa postojanja fizičko, mentalno, emotivno i duhovno. Dovode do rebalansiranja čitavog energetskog sistema, do pomaka u percepciji, do rešavanja problema zbog koga je neko došao na seansu. Moguće je da živimo emocionalnu slobodu, da budemo uvek u dobrom raspoloženju i da u svakom trenutku znamo da pomognemo sebi ili da pomoć potražimo. Zaista je besmisleno ostajati dugo u nekim mračnim i tamnim fazama, kada nam je svetlo svima dostupno. Potrebno je samo da znate gde je prekidač i da ga upalite.

U ovom tekstu delim sa vama skriptu tapkanja koja vam može pomoći na osnovnom nivou da se rasteretite teške emocije u ovom slučaju tuge, jer je tuga nekako najčešća negativna emocija koja narušava naš osećaj blagostanja i ispunjenosti. NAPOMENA: Za dublji rad savetuje se rad sa iskusnim EFT i MR praktičarem.

Pre početka tapkanja izmerite intenzitet tuge na skali od 0-10 (0- problem ne postoji, 10- problem je ogroman). Ova skala služi da procenite gde ste u ovom trenutku i gde ćete biti nakon primene EFT-a.

Krećemo od Karate tačke na ivici dlana i 3x izgovaramo sledeću postavku:

”Iako osećam ovu tugu koja me preplavljuje i čini da se osećam loše, ja duboko volim i prihvatam sebe”

Nastavljamo sa tapkanjem i prelazimo na tačke na licu i telu dok u isto vreme izgovaramo podsetne fraze:

Tačka obrva: Ova tuga koju osećam 
Tačka sa strane oka: Ova tuga koju predugo zadržavam
Tačka ispod oka: Ova tuga me preplavljuje 
Tačka ispod nosa: Ova tuga čini da se osećam loše i nemoćno
Tačka ispod usta: Ova tuga koju nosim duboko u mom srcu
Tačka na grudima: Ova tuga čini da se osećam bezvoljno
Tačka ispod ruku: Ovo tužno stanje je postalo normalno za mene
Tačka obrva: Šta ako sada mogu da se oslobodim ove tuge
Tačka sa strane oka: Šta ako je to moguće 
Tačka ispod oka: Šta ako mogu da dopustim sebi da  oslobodim svoje srce od ove tuge
Tačka ispod nosa: Šta ako sada mogu da povratim radost u svoj život
Tačka ispod usta: Ja sada biram da se oslobodim svih teških emocija, pa tako i ove tuge
Tačka na grudima: Ja sada biram da izražavam svoje emocije slobodno i da držim svoje srce otvoreno
Tačka ispod ruku: Ja sada biram da se oslobodim ove tuge iz svog uma, tela i duha
Vrh glave: Ja sada biram radost, biram dobro raspoloženje i znam da je za mene moguće da  budem slobodan-a i da osetim ljubav u svom srcu.

Tapkajte sve dok ne osetite olakšanje u svom telu od ove emocije tuge. Ukoliko krenu da vam isplivavaju novi aspekti pređite na njih, a ukoliko osetite da ne možete sami slobodno zatražite pomoć.

Živimo u vremenu kada su nam dostupni razni alati za rad na sebi i zato ih trebamo i koristiti kako bi podigli svoju vibraciju na veći nivo i kako bi se osećali srećno, voljeno i radosno!

S ljubavlju,

Sanja

EFT TRENING u Aprilu

EFT NIVO 1 i EFT NIVO 2 trening je idealna prilika za sve one koji žele da nauče ovu tehniku, kako u lične tako i u profesionalne svrhe. Tehnika Emocionalne Slobode EFT je trenutno jedna od najpopularnijih tehnika za lični rast i razvoj u čitavom svetu. Zbog njene efikasnosti i jednostavnosti postaje omiljena mnogima. Ukoliko želite da spoznate pravu moć i dubinu EFT-a sada imate priliku da naučite ovu tehniku i postanete sertifikovani praktičar.

Od sada u Beogradu i Srbiji imate priliku da učite EFT po programu Karl Dawsona koji je čitav proces pojednostavio i približio svima. On je jedan od 29 EFT mastera u svetu i tvorac Reprogramiranja životne matrice uz pomoć EFT-a.

Trening vodi Sanja Ivanović koja je internacionalni EFT trener i praktičar EFTMR tehnika. Član je EFTMR Akademije u Londonu koju je osnovao njen trener i mentor Karl Dawson.
Sanja je strastveni ljubitelj EFT-a i njena misija je da širi ovu tehniku na prostorima Srbije!

Bez obzira da li se prvi put susrećete sa ovom tehnikom ili želite da produbite svoja znanja ovaj uzbudljiv i zanimljiv trening će vam omogućiti da doživite promene i iskusite moć EFT-a iz prve ruke. Nakon ovog treninga bićete u mogućnosti da pomognete sebi i drugima primenjujući pravi EFT!

DETALJI TRENINGA

EFT TRENING NIVO 1 i NIVO 2

MESTO: BEOGRAD, Ul. Majke Jevrosime 50

DATUM: Od petka 12.04.2019. do nedelje 14.04.2019.

VREME: svaki dan od 10h – 18h

CENA: 333 e

AVANS: 50 e

NAPOMENA: Neophodno je izvršiti uplatu avansa najkasnije sedam dana pred početak treninga.

Prijaviti se možete na e-mail : office@sanjaivanovic.rs ili putem br.tel. +381652713350

Trening vodi: Sanja Ivanović, Energetski psiholog, Internacionalni EFT trenet i EFTMR praktičar.

Sanjin status trenera možete pogledati na sledećim linkovima:

EFT trening u Februaru

Tehnika Emocionalne Slobode EFT je deo takozvane Energetske psihologije i opisana je kao jedno od najvećih otkrića u poslednjem milenijumu kada je isceljenje uma i tela u pitanju. Već milioni ljudi širom sveta su probali ovu tehniku i doživeli oslobađanje od emocionalnih i fizičkih problema. EFT smatraju čudom jer daje brze i vidljive rezultate i promene.
Prednost EFT-a je jednostavnost- svako može da nauči i primeni ovu tehniku u bilo koje vreme i u bilo kojoj situaciji. Svako od nas ima pravu slobodu u svojim prstima kada primenjuje EFT!
U saradnji sa EFTMR Akademijom iz Londona pravi i svetski EFT je stigao u Srbiju.
Pohađanjem EFT treninga (NIVO 1 i NIVO 2) i nakon završnog testa dobijate sertifikat i postajete priznati praktičar EFT-a, kao i deo svetske EFTMR grupe . To vam daje mogućnost da EFT koristite u svom radu i da napredujete dalje u domenu Energetske psihologije.

Evo šta kažu naši novi praktičari o EFT treningu:
“Seminar koji mi je otvorio nove puteve saznanja i pomogao da sa lakoćom savladam osnove EFT tehnike. Preporučujem ga svima koji žele da se oslobode svog emocionalnog prtljaga i sa radošću grade svoj život.” Aleksandra T.
“Sanja Ivanovic je predavač koji će vam približiti svoje znanje na najkreativniji način. Pomoći će vam da savladate teorijski i praktični deo na najzanimljiviji način. Prezadovoljna sam treningom koji je organizovala u Beogradu za EFT. Svakome ko želi da nauči ovu tehniku, bilo za svoje potrebe ili rad sa klijentima, trening sa Sanjom je moja topla preporuka. ” I.J.

Prijave za trening na e/mail:office@sanjaivanovic.rs

OSTALE INFORMACIJE:

Datum: od 22.02.2019. do 24.02.2019.

Vreme od 10h do 18h svaki dan.

Mesto: Ul.Majke Jevrosime 50, Beograd

Cena: 330e

Kotizacija: 50 e

Sanjin status EFT trenera možete pogledati na sledećim linkovima:

Održan prvi EFT trening u Beogradu

Dragi moji prošlog vikenda je u Beogradu održan prvi EFT trening u saradnji sa EFTMR Akademijom iz Londona.  Bilo mi je veliko zadovoljstvo da vodim EFT trening i prenosim znanje koje sam sticala poslednjih godina iz domena Psihologije, Energetske Psihologije i EFT-a. Čestitam novim praktičarima i želim im puno sreće i uspeha u daljem radu i primenjivanju EFT-a. Velika mi je čast što sam radila sa grupom naprednih i visoko-svesnih duša. Za tri dana koliko je trajao trening  zaista smo  uspeli zajedno da kreiramo čaroliju! Moja želja je da broj sertifikovanih  EFT praktičara u budućnosti još više raste i da EFT bude deo svakodnevne emotivne i mentalne higijene što većeg broja ljudi.

Sledeći EFT trening za Nivo 1 i Nivo 2 će biti održan u februaru 2019. Uskoro više detalja na sajtu.

Vaša Sanja Ivanović

Reprogramiranje životne matrice u Srbiji

U poslednjih mesec dana sam imala zadovoljstvo da pričam više o Reprogramiranju životne matrice u medijima. Kada sam pre dve godine postala sertifikovani terapeut i praktičar ove tehnike moja misija je bila da se ona proširi i na naše prostore. Iz tog razloga izuzetno mi je drago da se informacije sve više šire i da dopiru do sve većeg broja ljudi. Moje iskustvo kako lično, tako i u radu sa ljudima pokazuje koliko je velika moć ove tehnike da isceli i transformiše najveće i najdublje rane i ožiljke iz prošlosti. S obzirom da sam trenutno jedini terapeut u Srbiji moja velika želja je da i drugi ljudi dobiju mogućnost da završe obuku za Reprogramiranje životne matrice i da pomažu drugima. Već sada se polako stvaraju uslovi za to. U drugoj polovini novembra biće organizovan trening za EFT nivo 1 i 2. To je ujedno i uslov za sve one koji bi želeli da završe i Reprogramiranje životne matrice kada njen učitelj Karl Dawson bude dolazio u Beograd. Verujem da će to biti ostvareno veće sledeće godine!
Više informacije o EFT treningu možete pronaći na sajtu.

Delim sa vama linkove na kojima možete pročitati i čuti nešto više o Reprogramiranju životne matrice:

Sanja Ivanović Kad popravite prošlost, transformišete budućnost

https://www.kurir.rs/zabava/doktor/3134855/dr-kurir-sa-energetskim-psihologom-sanjom-ivanovic-reprogramiranje-zivotne-matrice-i-efekti-koji-se-postizu-kurir-tv-uzivo?fbclid=IwAR0kc9VGQVpuWu65YaQTlF4IwHcBIgiA61xZUyc_beu4YGC27v5_i8A1rUU

S ljubavlju,
Vaša Sanja Ivanović
Energetski psiholog i EFT trener

Depresija i tapkanje. Kako da pomognete sebi kada ste depresivni?

Depresija je čest mentalni poremećaj raspoloženja. Prema Svetskoj Zdravstvenoj Organizaciji depresija je na četvrtom mestu najurgentnijih zdravstvenih problema, a procenjuje se da će do 2020. godine biti na drugom mestu. Depresija se tri puta češće javlja kod žena, nego kod muškaraca, najčešće u dobu između srednjih 20 godina do 40 godine, češće kod razvedenih i osoba koje nemaju bliske interpersonalne odnose. Sve ovo su bili faktori rizika, a sada da vidimo koje su to karakteristike depresije kako bismo na vreme mogli da prepoznamo ovaj poremećaj raspoloženja. Depresija se karakteriše tugom, gubitkom interesa i osećaja zadovoljstva, osećajem krivice i niskim samopoštovanjem, poremećenim snom ili apetitom, osećajem umora i slabe koncentarcije. Depresija može da traje tokom celog života ili može biti sporadična. Bez obzira koliko traje ugrožava našu sposobnost funkcionisanja na poslu, u školi, međuljudskim odnosima kao i u svakodnevnom životu.  Depresija podrazumeva negativan pogled na sebe. Tendenciju da se svet doživljava kao zastrašujući i zahtevajući, kao i očekivanje mračne budućnosti ispunjene patnjom.  U svom najtežem obliku depresija može da vodi ka samoubistvu.

Kako tapkanje može da nam pomogne kada smo depresivni?

Za sve koji možda prvi put čitaju o tapkanju ili Tehnici Emocionalne Slobode -EFT, ovu tehniku još zovemo akupunktura bez igala. Tapkajući određene tačke na telu mi pokrećemo blokiranu energiju u našim meridijanima dok se mentalno fokusiramo na problem koji rešavamo. Efikasnost tapkanja u slučaju depresije možemo da uporedimo sa akupunkturom koja dokazano pomaže u uklanjanju depresivnog raspoloženja s tim što EFT sadrži i psihološki deo koji još više pomaže osobi da se oslobodi svih simptoma depresije. Tapkanje  možemo da uporedimo sa KBT (kognitivno-bihejvioralnom terapijom) koja se koristi u klasičnoj psihoterapiji u borbi sa depresivnim poremećajem. Tehnika Emocionalne Slobode pokriva sve aspekte ljudskog bića i spaja telo, um i emocije  na jedinstven i efektivan način. To pomaže da se oslobodimo raznih disfunkcionalnih stanja pa tako i depresije, a brojna istraživanja to i potvrđuju.

Iz mog ličnog iskustava u radu sa klijentima depresija zahteva kontinuirani rad kako bi se oslobodili svih depresivnih simptoma. Međutim, u ovom tekstu želim da podelim sa vama jedan neobičan pristup koji često primenjujem sa mojim klijentima, a koji daje fenomenalne rezultate u oslobađanju od depresivnog raspoloženja, a možete sami da ga primenite. U pitanju su četiri moćne reči koje u kombinaciji sa tapkanjem čiste depresiju, a one glase ‘’ Ja sam srećna osoba’’. Za osobu koja je srećna ove reči nemaju jačinu jer je to za njih činjenica, međutim za depresivnu osobu ove reči su okidači za sve potisnute emocije kao što su tuga, bes, ozlojeđenost i provociraju da proces isceljenja počne. U ovim pozitivnim izjavama je zapravo najveći problem depresivnih osoba i za njih su ove reči izrazito negativne, ali podstiču unutrašnju promenu.

Ukoliko se osećate depresivno, ovu vežbu možete i sami uraditi!

Krenite od karate tačke na ruci tapkajući i izgovarajući ‘’Iako sam depresivan-a, ja sam srećna osoba i duboko i potpuno volim i prihvatam sebe’’

Zatim nastavite da tapkate tačke na licu i pri svakoj izgovarajte sledeće fraze: Ja sam toliko srećna osoba, ja sam baš srećan-a!

Nakon par rundi tapkanja primetite kako se sada osećate!

Kada radim ovu vežbu sa mojim klijentima u početku budu šokirani što moraju da izgovaraju nešto što nije istina. Međutim, kada krenemo da tapkamo izraz njihovih lica se menja i polako ove izjave postaju istinitije, da bi nakon završenog tapkanja oni bili u boljem raspoloženju. Ponovo veruju da je za njih moguće da povrate osećaj sreće i ako ništa drugo bar da se otvore za tu mogućnost. Naravno, nekada je potrebno mnogo više rada i tapkanja na različitim aspektima problema kako bi se depresija u potpunosti prevazišla, ali svakako ovaj problem je moguće rešiti na zdrav način.

Iako kada ste depresivni imate utisak da  tamni oblaci nikada neće proći, znajte da i najozbiljnija depresija može da se tretira. Ukoliko vas depresija sprečava da živite kvalitetan i ispunjen život, nemojte se ustručavati da zatražite pomoć. Nekada je potrebno da napravimo samo jedan korak ka boljoj sadašnjosti i budućnosti, a zatim će se svi ostali koraci otkriti sami!

Individualne tretmane EFT-a možete zakazati na e-mail: office@sanjaivanovic.rs

S ljubavlju,

Sanja Ivanović energetski psiholog i sertifikovani EFT trener i  EFTMR terapeut.