Blog

Ljubav iz pete dimenzije

Peta dimenzija je dimenzija u kojoj vlada svest o jednom. U ovoj dimenziji se poštuju zakoni srca. Kako sve više širimo svoju svest, shvatamo da ne možemo više da funkcionišemo u niskim frekfencijama bivanja. Naša vibracija se menja, raste i prelazi u druge dimenzije svesti. Više ne važe zakoni uma i Ega, već uviđamo koliko važnu ulogu ima naše srce u svemu što biramo i kreiramo. Ovo je put koji je svima dostupan, ali samo hrabri idu njime. Nije lako napustiti višegodišnje ili viševekovno programiranje. To podrazumeva veliku i skoro svakodnevnu transformaciju. Suočavanje sa sopstvenim neisceljenim bolom i povredama iz prošlosti. Raskidanje sa starim načinima funkcionisanja. Otpuštanje ograničavajućih uverenja. Čišćenje podsvesti ili energetskog polja od svih negativnosti. Opraštanje, čak i onoga što smo mislili da nikada nećemo moći da oprostimo. Uklanjanje podsvesnih blokada i strahova, a neki od njih mogu da potiču I iz prethodnih života. Ulaženje u sopstvene dubine. Raskidanje negativnih energetskih niti. Oslobađanje od očekivanja, predrasuda i osuđivanja. Čišćenje predačkih linija. Balansiranje muške i ženske energije. Konstantan rad na emocijama i na podizanju sopstvene vibracije. Sve ovo nije lako, ali je vredno. Nagrada je napuštanje života u 3D, gde vladaju zakoni uma i materije. Treća dimenzija je dimenzija svesti u kojoj postoje ograničenja, nedostatci ljubavi, sreće, obilja, u kojoj vladaju strahovi najrazličitijih vrsta, a jedan od najvećih je strah od ljubavi. A zatim je nagrada postepen prelazak u 5D, ulazak u prostor sopstvenog srca i život vođen njegovim zakonima. Zakoni koje ispisuje srce su bezuslovna ljubav, milost, saosećanje , duboko opraštanje, razumevanje i prihvatanje svega što jeste. Nema opiranja životu. Ovde svaki otpor nestaje i ustupa mesto veri i poverenju da je sve kako treba da bude. Prelazak iz 3D u 5D naglo aktivira susret sa Blizanačkom dušom. Ovaj odnos je katalizator prelaska i pokreće nas na veliki duhovni rast i razvoj. Stoga budite zahvalni za iskustvo koje vam daje odnos sa Blizancem. Iako je nekada teško uvideti sve njegove prednosti one su tu i događaju se, neovisno od naše volje. Najlakše je, ali u isto vreme i najteže da se samo prepustimo i verujemo da smo kroz ceo proces vođeni i da je na snazi Božija volja. Sve faze kroz koje prolazimo u tom odnosu nas pripremaju za život u harmoniji, lakoći i ljubavi. Naše srce se otvara sve više i više. Sposobni smo da prevaziđemo sopstvena ograničenja. Pomaže nam da iscelimo, zavolimo i prihvatimo svaki aspekt sopstvenog bića. Da pronađemo svoju svrhu i da shvatimo da se trajna sreća nalazi u nama, ne u drugima ili stvarima koje su izvan nas. Tokom ovog odnosa što više podižemo svoju vibraciju, sve više se usklađujemo sa Božanskim delom nas, sa našim Višim Ja koje je ujedno i Više Ja naše Blizanačke duše. I tako korak po korak kako se naša svest podiže iz nižih sfera postojanja i kako pristupamo višim delovima sebe naš život postaje sve bogatiji i ispunjeniji. Primećujemo da ne postoji nedostatak. Da uvek ima svega, da je obilje svake vrste oko nas. Zatim počinjemo da gledamo kroz oči našeg Višeg Ja, koje je svemudro i svevoleće. Razdvojenost više ne postoji. Znamo da smo jedno sa svojim Blizancem. Imamo strpljena za sve. Nežni smo prema sebi i drugima, jer znamo da je svako na svom putu uzdizanja. Da svako ima svoje lekcije i učenja kroz koja mora da prođe. Ne pokušavamo da silimo sebe, svoj život i odnose. Puštamo sebe i druge na miru jer imamo potpuno poverenje u Božiju ljubav i volju. Znamo da se sve dešava u trenutku kada smo spremni za to, pa tako i naš odnos sa Blizancem. Shvatamo da nam Blizanac pomaže da se u nama probudi naše 5D- sebstvo, koje isijava talase ljubavi prema svima i prema svemu. Iskoritite zato svaki trenutak da osetite ljubav koja vam dolazi iz pete dimenzije. Trenutno je to najuzvišenija vibracija ljubavi koju možemo da iskusimo na planeti Zemlji,a prema njoj nas neumoljivo vodi odnos sa blizanačkom dušom. Vreme je da se prepustimo tim uzvišenim vibracijama bezuslovne ljubavi i da im dopustimo da prožmu celo naše biće. Vreme je da osetimo da je svaka naša ćelija, svaki atom satkan od te ljubavi. Vreme je da verujemo vođstvu svim srcem. Vreme je da se opustimo, da verujemo i volimo, jer ono što je naše je bilo naše i pre nego što smo se rodili. Vreme je za nas, onakve kakvi smo oduvek bili.
Vreme je za zakone srca na Zemlji!

S ljubavlju, Sanja Ivanović

Individualne sesije i tretmane možete zakazati porukom na email : office@sanjaivanovic.rs

Comments for this post are closed.