Emocionalni Detox Coaching

Emocionalni Detox coaching je jedinstven program osmišljen za individualan rad, jedan na jedan sa klijentom. Cilj i svrha ovakvog načina rada jeste osnaživanje i podrška klijenta da živi najbolju verziju sebe. Radićemo na osvešćivanju emocija, oslobađanju negativnih emocija i limitirajućih uverenja, kao i svih disfunkcionalnih ponašanja i samo-sabotaža na putu do srećnog, ispunjavajućeg i uspešnog života. Klijent će kroz ovaj rad takođe imati priliku da nauči kako da na zdrav i adekvatan način upravlja svojim emocijama u svakodnevnom životu i odnosima. To će doprineti razvijanju njegove emocionalne inteligencije koja je u današnje vreme izuzetno bitna u svakom segmentu života. Program kombinuje razne tehnike za lični rast i razvoj koje pomažu da transformišemo i unapredimo život na bezbroj načina – zdravstveno, emotivno, poslovno!

Program traje sedam nedelja i  sastoji se od sedam online sesija + e-mail podrška. Dinamika rada – jedna sesija nedeljno!

Prijave za program traju tokom cele godine. Prijaviti se možete na e-mail: office@sanjaivanovic.rs