Blog

Put najmanjeg otpora u Blizanačkom odnosu

Kada naučimo da se opustimo, sve nam dolazi. Blizanački odnos predstavlja veliki izazov u tom smislu. Kako bismo bili opušteni, potrebno je da imamo čvrsto izgrađenu veru i poverenje da se se odvija po planu, ali onom Božanskom, ne našem ličnom planu. Naučeni smo da većinu vremena provodimo u opiranju, da stalno nešto sumnjamo i kontrolišemo, a onda su tu i naša uverenja koja nam kažu ‘’ko si ti da zaslužiš ovako nešto, moraš da se trudiš da to dobiješ’’. Međutim, paradoks je da baš kad prestanemo da se trudimo sve se dešava. Sve nam dolazi samo. Dok god postoji energija truda, stvara se otpor prirodnom toku života. Sve oko čega treba da se ‘’trudite’’ je vaša sopstvena vibracija i dobar osećaj. Kada se uskladite sami sa sobom, kada spoznate koji ste neiscrpan izvor bezuslovne ljubavi i sreće, tada ste jedno sa živtom. Tada ne pravite blokade u svom energetskom polju, koje treba da bude čisto i protočno kao reka. Da, blizanački odnos zahteva veliki rad na sebi, upravo kako bismo postali čisti i protočni, ali trud nije potreban. Potrebno je prihvatanje i dopuštanje svega što jeste. Bavljenje sadašnjim trenutkom i nama u njemu. Šta je to što sada osećam? Kako mogu još bolje da se osećam? Itd. Za većinu ljudi je ovo problem, muči ih nestrpljenje, sve bi sada i odmah. Kada se ovako ponašamo šaljemo signal Univerzumu da nemamo poverenja da on radi za nas, već moramo mi sami i to što pre to bolje. Počinjemo da na silu proizvodimo situacije, kojima još nije vreme da se dese. Time šaljem jasnu poruku da ne poštujemo prirodne zakone života koji kaže da najbolje stvari dolaze kroz vreme i da ono što je naše će biti naše šta god mi radili. Da postoji unapred ispisan plan naše duše i smernice kojima nas ona vodi. Ne moramo uvek da znamo šta je na kraju puta, važno je da verujemo u ishod koji je najbolji za nas i sve uključene. Kada uhvatite sebe da pokušavate da kontrolišete vaš blizanački odnos i da nemate strpljenja, to je znak da trebate da još rastegnete svoju veru do granica nevidljivog. Jer upravo to nevidljivo radi sve u pozadini kako biste bili sa svojim blizancem. Međutim, ništa se ne dešava pre nego što mu je vreme da se desi. Pre nego što ste spremni i pre nego je vaš blizanac spreman. Zato zapitajte sebe ’’Zašto imate potrebu da brzo prođete kroz svoj život i da preskačete prirodne faze i cikluse? Sa kojim bolom ne možete da se suočite?” Ovo je važno jer Blizanački odnos mora da bude harmoničan, energija blizanaca je toliko intenzivna da može da postane destruktivana za oboje ukoliko ste loše sami sa sobom. Zato da bismo postigli harmoniju, moramo da očistimo svoje nesigurnosti da kada dođe momenat za susret naše ogledalo ima šta da ponudi našem blizancu, a da to nisu strahovi, ograničenja, nedostaci itd. Mislite o svom odrazu, jer šta god da jeste to će vam vaš blizanac pokazati. U tom slučaju zar nije lepše da se ogledate u čistom ogledalu. Zato ne požurujte život sa vašim Ego tripovima da morate sve sada, da vaša Blizanačka duša nešto mora ili treba kako biste vi bili srećni i zadovoljni. Ne mora ništa. Ako je tako vi ste ti koji morate da se oslobodite svojih očekivanja da će vam neko ili nešto izvan vas doneti trajnu sreću i ispunjenje. Blizanac će se pojaviti onda kada ga svojim otporima i unutrašnjim konfliktima više ne budete gurali iz svog energetskog polja. Razrešite ih, budite u miru i srećni sa sobom. Dopustite životu da vam donese najbolji scenario i vašu blizanačku dušu u momentu kada ste zaista spremni za ovaj odnos da ga živite i u fizičkoj realnosti. Ne stvarajte veštačka jezera od svoje reke, pobrinite se da vaše energetsko polje bude spremno i čisto za vašeg blizanca. Jedino tako je moguća harmonija. Pustite sebe, pustite druge i pustite život da radi svoje. Očekujte svaki dan iznenađenja od Univerzuma. Duboko udahnite i opustite se, tecite u lakoći kroz sva iskustva. Ne opirite se iskustvima koja vam život donosi, donosi ih sa razlogom kako biste kao duša porasli. Ne ubijajte svoju dušu nestrpljenjem i otporima, namećući joj volju Ega. Poštujte volju Boga. On zna kada smo spremni za najveću misiju svog života. Idite putem najmanjeg otpora, radujući se i prihvatajući svaki trenutak, jer je svaki neponovljiv i vredan življenja i vaše ljubavi. Zavolite svoje trenutke kao nešto što je najsvetije što imate i uživajte u njima. Recite DA ŽIVOTU, a Bog će sve ostalo.

S ljubavlju, Sanja Ivanović

Individualne sesije i tretmane možete zakazati putem e- maila: office@sanjaivanovic.rs

Principi Reprogramiranja matriksa

Reprogramiranje matriksa je tehnika za lični rast i razvoj zasnovana na razumevanju da smo svi povezani jedinstvenim energetskim poljem, koje se obično naziva ‘’polje’’ ili ‘’matriks’. To razumevanje prvi je osvetlio Maks Plank, otac kvantne teorije, a popularizovali su ga filmovi ‘’The Secret’’, ‘’The Living Matrix’’ i knjige kao što su Božanski Matrix Grega Brejdena i Polje Lin Maktagart. Da bismo uživali u čarima i rezultatima Reprogramiranje matriksa nije potrebno da budemo naučnici, potrebno je samo da razumemo da smo svi povezani ovim jedinstvenim energetskim poljem i da razumemo sledeće principe na kojima je zasnovan:

1. Svi smo sazdani od energije koja toliko brzo vibrira da izgledamo kao čvrsta materija

Pre pojave kvantne fizike verovalo se da je sva materija u čvrstom stanju. Međutim, kvantna fizika nas je naučila da svet nije u čvrstom stanju. On se zapravo sastoji od elektromagnetne energije, koja se sastoji od raznih atomskih I subatomskih čestica. Naš pojavni svet je zapravo iluzija, ispod sveg oblika nalazi se vibraciona stvarnost.
Dok vibriraju atomi od kojih je sastavljena naša fiziologija, izgledamo kao jedan entitet, ali zapravo smo energija u pokretu..

2. Postoji mreža koja nas povezuje, poznata kao Matriks

Deo ranije naučne paradigme obuhvatao je pretpostavku da do 90 procenata našeg kosmosa čini prazan prostor. Kvantna fizika uči nas da ono što se nekada smatralo praznim prostorom sadrži ogromnu mrežu koja povezuje sve u našem unutrašnjem univerzumu, koja se naziva matriks. Ova mreža ili matriks prenosi vibracije života iz jedne u drugu tačku.

3. Šaljemo svoje misli u matriks i te misli ponovo privlačimo u vidu životnih iskustava

Naše razumevanje ovog jedinstvenog energetskog polja povlači sa sobom znanje da smo sami tvorci sopstvenih stvarnosti jer ono na šta se fokusiramo šalje talase u matriks koji se reflektuju u iskustvima. Matriks odražava naša uverenja, strahove, nade i snove u svetu koji nas okružuje. Zahvaljujući delima Ester i Džerija Hiksa, mnogi sada znaju da univerzum reaguje na svest, da misli postaju stvarnost i da dobijamo ono na šta se fokusiramo. Ovaj ‘’Zakon privlačenja’’ ima vibraciono svojstvo. Privlačimo iskustva one vibracione frekvencije koja je slična našoj. Za mnoge ljude je ideja da sami stvaraju svoju realnost uvredljiva, jer se može doživeti kao svaljivanje krivice za nepoželjna životna iskustva. Međutim, mnogo onoga što privlačimo zasniva se na ranijim životnim iskustvima i možemo da promenimo tačku privlačenja tako što ćemo direktno raditi sa tim iskustvima pomoću reprogramiranja matriksa. Prema tome, nismo krivi za realnost koju smo stvorili, več imamo moć da preduzmemo nešto po pitanju toga uz pomoć ovih znanja.

4. Možemo da promenimo svoj doživljaj života tako što ćemo da promenimo slike u matriksu

Ovaj princip objašnjava zašto ‘’Zakon privlačenja’’ ne funkcioniše za neke ljude. Sva iskustva koja imamo obrazuju slike u našem matriksu. Ako su pozitivna i podsticajna pomažu nam da privučemo više onoga što želimo. Međutim, ako su negativna i destruktivna privlačimo još više toga. Tačka privlačenja neće nam se promeniti ako samo želimo drugačija iskustva iako imamo te destruktivne slike u svom polju. Ali, kada počnemo da radimo s reprogramiranjem matrikasa, mi menjamo slike u svojim poljima, a samim tim i smer svog života, tako privlačimo drugačija iskustva. Uvek privlačimo iskustva koja su slična našim slikama i ljude sa slikama koje su slične našim slikama. Dok ne promenimo svoje slike, nastavićemo da privlačimo ono što smo i dosad privlačili. Reprogramiranje matriksa je trenutno najefikasnija tehnika sa kojom možemo da postignemo transformaciju slika u svom polju i time promenimo tačku privlačenja i iskustva koja imamo.

Delovi teksta preuzeti iz knjge Reprogramiranje matriksa uz pomoć EFT-a, Karla Dawsona i Sashe Alenby.

Ukoliko ste zainteresovani za učenje tehnike Reprogramiranja matriksa sa njenim osnivačem Karl Dwsonom i pohađanja treninga nakon koga postajete sertifikovani praktičari, neophodno je da imate završen EFT trening Nivo 1 i Nivo 2.
Za sve zainteresovane sledeći EFT trening će biti održan u Septembru 2019, u Beogradu.
Prijave u toku na e-mail: office@sanjaivanovic.rs

Individualne tretmane Reprogramiranja matriksa možete zakazati putem e-maila:office@sanjaivanovic.rs
S ljubavlju, Sanja Ivanović
Energetski psiholog, Internacionalni EFT trener i sertifikovani praktičar Reprogramiranja matriksa.

Ljubav iz pete dimenzije

Peta dimenzija je dimenzija u kojoj vlada svest o jednom. U ovoj dimenziji se poštuju zakoni srca. Kako sve više širimo svoju svest, shvatamo da ne možemo više da funkcionišemo u niskim frekfencijama bivanja. Naša vibracija se menja, raste i prelazi u druge dimenzije svesti. Više ne važe zakoni uma i Ega, već uviđamo koliko važnu ulogu ima naše srce u svemu što biramo i kreiramo. Ovo je put koji je svima dostupan, ali samo hrabri idu njime. Nije lako napustiti višegodišnje ili viševekovno programiranje. To podrazumeva veliku i skoro svakodnevnu transformaciju. Suočavanje sa sopstvenim neisceljenim bolom i povredama iz prošlosti. Raskidanje sa starim načinima funkcionisanja. Otpuštanje ograničavajućih uverenja. Čišćenje podsvesti ili energetskog polja od svih negativnosti. Opraštanje, čak i onoga što smo mislili da nikada nećemo moći da oprostimo. Uklanjanje podsvesnih blokada i strahova, a neki od njih mogu da potiču I iz prethodnih života. Ulaženje u sopstvene dubine. Raskidanje negativnih energetskih niti. Oslobađanje od očekivanja, predrasuda i osuđivanja. Čišćenje predačkih linija. Balansiranje muške i ženske energije. Konstantan rad na emocijama i na podizanju sopstvene vibracije. Sve ovo nije lako, ali je vredno. Nagrada je napuštanje života u 3D, gde vladaju zakoni uma i materije. Treća dimenzija je dimenzija svesti u kojoj postoje ograničenja, nedostatci ljubavi, sreće, obilja, u kojoj vladaju strahovi najrazličitijih vrsta, a jedan od najvećih je strah od ljubavi. A zatim je nagrada postepen prelazak u 5D, ulazak u prostor sopstvenog srca i život vođen njegovim zakonima. Zakoni koje ispisuje srce su bezuslovna ljubav, milost, saosećanje , duboko opraštanje, razumevanje i prihvatanje svega što jeste. Nema opiranja životu. Ovde svaki otpor nestaje i ustupa mesto veri i poverenju da je sve kako treba da bude. Prelazak iz 3D u 5D naglo aktivira susret sa Blizanačkom dušom. Ovaj odnos je katalizator prelaska i pokreće nas na veliki duhovni rast i razvoj. Stoga budite zahvalni za iskustvo koje vam daje odnos sa Blizancem. Iako je nekada teško uvideti sve njegove prednosti one su tu i događaju se, neovisno od naše volje. Najlakše je, ali u isto vreme i najteže da se samo prepustimo i verujemo da smo kroz ceo proces vođeni i da je na snazi Božija volja. Sve faze kroz koje prolazimo u tom odnosu nas pripremaju za život u harmoniji, lakoći i ljubavi. Naše srce se otvara sve više i više. Sposobni smo da prevaziđemo sopstvena ograničenja. Pomaže nam da iscelimo, zavolimo i prihvatimo svaki aspekt sopstvenog bića. Da pronađemo svoju svrhu i da shvatimo da se trajna sreća nalazi u nama, ne u drugima ili stvarima koje su izvan nas. Tokom ovog odnosa što više podižemo svoju vibraciju, sve više se usklađujemo sa Božanskim delom nas, sa našim Višim Ja koje je ujedno i Više Ja naše Blizanačke duše. I tako korak po korak kako se naša svest podiže iz nižih sfera postojanja i kako pristupamo višim delovima sebe naš život postaje sve bogatiji i ispunjeniji. Primećujemo da ne postoji nedostatak. Da uvek ima svega, da je obilje svake vrste oko nas. Zatim počinjemo da gledamo kroz oči našeg Višeg Ja, koje je svemudro i svevoleće. Razdvojenost više ne postoji. Znamo da smo jedno sa svojim Blizancem. Imamo strpljena za sve. Nežni smo prema sebi i drugima, jer znamo da je svako na svom putu uzdizanja. Da svako ima svoje lekcije i učenja kroz koja mora da prođe. Ne pokušavamo da silimo sebe, svoj život i odnose. Puštamo sebe i druge na miru jer imamo potpuno poverenje u Božiju ljubav i volju. Znamo da se sve dešava u trenutku kada smo spremni za to, pa tako i naš odnos sa Blizancem. Shvatamo da nam Blizanac pomaže da se u nama probudi naše 5D- sebstvo, koje isijava talase ljubavi prema svima i prema svemu. Iskoritite zato svaki trenutak da osetite ljubav koja vam dolazi iz pete dimenzije. Trenutno je to najuzvišenija vibracija ljubavi koju možemo da iskusimo na planeti Zemlji,a prema njoj nas neumoljivo vodi odnos sa blizanačkom dušom. Vreme je da se prepustimo tim uzvišenim vibracijama bezuslovne ljubavi i da im dopustimo da prožmu celo naše biće. Vreme je da osetimo da je svaka naša ćelija, svaki atom satkan od te ljubavi. Vreme je da verujemo vođstvu svim srcem. Vreme je da se opustimo, da verujemo i volimo, jer ono što je naše je bilo naše i pre nego što smo se rodili. Vreme je za nas, onakve kakvi smo oduvek bili.
Vreme je za zakone srca na Zemlji!

S ljubavlju, Sanja Ivanović

Individualne sesije i tretmane možete zakazati porukom na email : office@sanjaivanovic.rs

Šta je EHO- Energetski Hologram Svesti?

‘’U tradicionalnoj psihoterapiji odavno se zna da se, kada doživimo tešku traumu, deo nas odvoji kako bi nas zaštitio od nje, otupeo sećanje na nju ili ga potisnuo. U isto vreme, drugi deo nas proživljava je iznova i iznova, ispod praga svesti, tako da se trauma za nas zapravo nikada ne završava. Oduvek se veruje da je taj deo koji premotava trauma smešten negde u mozgu. Međutim, isto kao što nikada nije dokazano da su tragovi sećanja u mozgu, ni te uskladištene traume nikada nisu tu locirane.
Tokom dugogodišnjeg rada sa traumama Karl je otkrio da se one zapravo nalaze u našim lokalnim poljima. Njegova teorija je da, kada doživimo traumu, deo nas koji se odvoji zapravo formira zasebnu energetsku stvarnost izvan našeg sistema telo-um. Te disocijativne energetske delove nazvao je ‘’Energetski hologram svesti’’ ili skraćeno EHO. Oni drže energiju trauma za nas u vidu strategije za zaštitu.
Koncept delova nije nov. U tradicionalnom psihijatrijskom savetovanju i psihoterapiji delovi se često opisuju kao ‘’unutrašnja deca’’ Odavno je prihvaćeno da na nas utiču ti delovi nas samih i da nam se traumatična i stresna životna iskustva ponavljaju zbog našeg odnosa s tim odvojenim delovima. Međutim, oduvek se pretpostavljalo da čuvamo te delove unutra, otud i naziv ‘’unutrašnje dete’’. Zato je Karlova ideja da se oni nalaze u poljima radikalno nova. Osima toga, on izlaže da kada se uskladimo s energijom prvobitnog sećanja, usklađujemo se s EHO-om u tom polju i to nam u telo vraća prvobitnu energiju sećanja.
Ako smo doživeli brojne traume, imaćemo i brojne EHO-e. Oni su kao delovi nas zaleđeni u vremenu. Imaju sopstvene ličnosti zasnovane na nama kakvi smo bili u vreme traumatičnog događaja. Kada se uskladimo sa njihovom energijom u polju, poprimamo njihovu ličnost i energiju. To ste možda i sami doživeli kada, kao reakciju na nešto stresno postajete trogodišnjak, petogodišnjak ili sedmogodišnjak itd. U nekim slučajevima postoji čak i fizički preobražaj u izrazu lica i kretanju.
Kako se usklađujemo sa energijom EHO-a?
Takvu reakciju pokreće nešto što nas podseća na raniji traumatični događaj. To može biti boja glasa, pogled, reč, zvuk, miris, ukus, boja i slično. Potom se pokreće alarm u podsvesnom umu koji nas usklađuje sa prvobitnim EHO-om. Iznenda nas preplavljuje energija sećanja, iako je možda nismo ni svesni. S druge strane može u potpunosti da nas obuzme.
Naši EHO-i drže se trauma kako bi nas zaštitili od nje, ali mogu beskrajno dugo da to čine pošto im treba mnogo energije da bi je držali na odstojanju. To je jedan od razloga što mnoge traume, kada se ostave nerazrešene, uzrokuju bolesti.
Reprogramiranjem matriksa možete direktno da radite s EHO-ima i pomognete im da oslobode energiju traumatićnog događaja. Ne samo što to menja vaš odnos prema tom događaju već menja i vašu tačku privlačenja. Sećate se zakona privlačenja: ono na šta se fokusirate, to i privlačite. Ako imete mnogo tarumatizovanih EHO-a u svom polju, privlačićete još više toga istog, ma koliko da se trudite da budete pozitivni. Prema tome kada oslobodite energiju oko EHO-a, počećete da privlačite nešto drugačije.’’

Tekst preuzet iz knjige Reprogramiranje Matrixa pomoću EFT-a, autori Karl Dawson i Sasha Alenby.

Individualne tretmane reprogramiranja matriksa možete zakazati putem e-maila: office@sanjaivanovic.rs

S ljubavlju,

Sanja Ivanović
Energetski psiholog, internacionalni EFT trener i sertifikovani EFTMR praktičar.

Protokoli za preobražaj odnosa

Reprogramiranje matrixa je odlična metoda koja vam može pomoći da iscelite, poboljšate i unapredite kvalitet vaših odnosa bilo da su to partnerski, porodični, prijateljski ili poslovni odnosi. Međuljudski osnosi su nam najčešće najveći izazovi i kroz njih najviše rastemo i učimo o sebi i drugima. Kada smo u disfunkcionalnim odnosima ili stalno ponavljamo iste obrasce to je zanka da je došlo vreme da se pozabavimo tom temom kako bismo ubuduće gradili zdrave i funkcionalne odnose. To zahteva određenu količinu rada na toj temi. Protokoli za preobražaj odnosa se sastoje iz tri seanse i predstavljaju idealan način da dođete do većeg zadovoljstva i ispunjenosti kada su vaši odnosi u pitanju.
Na prvoj seansi radimo Reprogramiranje matrixa odnosa. Da li postoji neki nefunkcionalan odnos u vašem životu? Sa kojom osobom imate problematičan odnos? To može biti partner, kolega, prijatelj ili šef. Na ovoj seansi rešavamo trenutne izazove u tom odnosu tako da ova osoba više ne izazava nikakva loša osećanja u vama.
Na drugoj seansi radimo Reprogramiranje matrixa zaključka. Na ovoj seansi isceljujemo odnos sa osobom iz prošlosti, osobom koja više nije deo vašeg života, a i dalje postoje nerazrešena osećanja između vas. Isceljivanje prethodnih odnosa utiče na poboljšanje trenutnog ili kvalitet budućeg odnosa.
Na trećoj seansi radimo Reprogramiranje matrixa Zakona privlačenja tako što stvaramo nove, pozitivne i moćne slike u vašem energetskom polju ili podsvesti koje zatim u veš život privlače kvalitetne i ispunjavajuće odnose.

Paket od tri seanse Protokoli za preobražaj odnosa možete zakazati putem e- maila: office@sanjaivanovic.rs ili putem broja telefona 0652713350.
Vrednost paketa 210e. Tokom jula i avgusta meseca ostvarujete popust. Ukupna cena paketa sa popustom je 150e.

S ljubavlju, Sanja Ivanović.
Energetski psiholog, Internacionalni EFT trener i jedini sertifikovani praktičar Reprogramiranja matrixa u Srbiji.

Protokoli za preobražaj života

Reprogramiranje matrixa uz pomoć EFT-a je potpuno nova tehnika za lični rast i razvoj koja u velikoj meri poboljšava naše psiho fizičko zdravlje i opšte blagostanje. Protokoli za preobražaj života se rade u tri seanse.
Na prvoj seansi se radi Reprogramiranje matrixa ključnog uverenja. Svi imamo jedno osnovno negativno uverenje iz koga proističu sva druga uverenja koja imamo o sebi, o drugima, o životu. Naša ključna uverenja utiču na kvalitet našeg života. Utiču na naše zdravlje, odnose sa drugima, ponašanje, stav prema sebi i prema životu. Utiču na svaku našu misao i osećanje koje imamo. Ova seansa vam omogućava da se na brz i efikasan način rešite svojih ključnih negativnih uverenja.
Na drugoj seansi se radi Reprogramiranje matrixa životnog izazova. Ova seansa će vam pomoći da ostvarite svoj pun potencijal u određenoj oblasti života u kojoj ste imali blokade i ne uspevate da dostignete svoj maksimum. Neke od oblasti na kojima možemo da radimo su:
-porodica i veze
-novac
-dom i okruženje
-posao i karijera
-društveni život
-duhovnost
-kreativnost
U kojoj oblasti života vam trenutno ne ide najbolje? Ova seansa će vam pomoći da razrešite izazove koje imate u toj oblasti.
Na trećoj seansi radimo Reprogramiranje matrixa Zakona privlačenja. Zakon privlačenja nas uči da slike koje imamo u našim poljima privlači još takvih iskustava u naše živote. U ovoj seansi menjamo tačku privlačenja, tako što menjamo negativne slike u našem polju. Ovim procesom stvaramo podsticajne nove slike vezano za prethodne dve seanse i time utvrđujemo nastalu promenu.

Paket od tri seanse Protokoli za preobražaj života možete zakazati putem e-maila: office@sanjaivanovic.rs ili putem broja telefona 0652713350.
Vrednost paketa 210e. Tokom jula i avgusta meseca ostvarujete popust. Ukupna cena paketa sa popustom je 150e.

S ljubavlju, Sanja Ivanović.
Energetski psiholog, Internacionalni EFT trener i jedini sertifikovani prkatičar Reprogramiranja matrixa u Srbiji.

Kako da se olobodite negativnih emocija?

Negativne emocije nastaju kao posledica energetskih poremećaja u energetskom sistemu čovekovog tela. Uzrok negativnih emocija leži u stresnim situacijama, negativnim životnim događajima ili traumama iz naše prošlosti i sadašnjosti. Sve ove situacije dovode do poremećaja u ravnomernom toku energije ili vitalne sile koja kruži našim meridijanima, opskrbljuje naše energetske centre i formira naše energetsko polje ili auru. Kao posledica tih poremećaja javljaju se negativne ili nezdrave emocije. Neke od najčešćih su bes, tuga, ljutnja, krivica, sram, neopraštanje, a često i ozlojeđenost i mržnja. Ove emocije ukoliko ostanu u našem sistemu predugo, ukoliko ih potiskujemo ili zanemarujemo dovode i do raznih vrsta fizičkih, kao i težih psihičkih stanja. Energija traži da bude oslobođena. Ukoliko ne preuzmemo odgovornost za sopstvene emocije i način kako se osećamo i reagujemo u određenim situacijama, one će se okrenuti protiv nas jer moraju da nađu svoj put oslobađanja. Uvek imajte na umu da su emocije energija u pokretu, i da se nalaze u našem telu. Naše telo je sjajna metafora naših osećanja. Ako vam je nekada teško da identifikujete šta tačno osećate, usmerite svoju pažnju na telo. Kako se vaše telo oseća? Kakav osećaj u vašem telu budi ta neprijatna emocija? Gde se nalazi? Kako izgleda? Sve ovo su nam važni podaci i govore o tome u kom delu tela najčešće pohranjujemo emocionalnu energiju i naboje.  Već je naučno dokazano da su određene emocije povezane sa specifičnim delovima tela ili organima. Tako na primer tugu često opisujemo u grudima kao neku težinu, bes i ljutnju u stomaku, nezadovoljstvo i gnev i poricanje dovodi do glavobolja, napetost i nervozu često akumuliramo u predelu vrata i ramena itd. Na osnovu svih ovih podataka možemo doći i do emocije koja je u pozadini telesne senzacije i koja  nas muči. Međutim, čak ni to nije uvek nužno da bismo se oslobodili negativnosti koje ove teške emocije prouzrokuju u našem sistemu. Važno je samo da pratimo telesnu senzaciju i da oslobađamo energetski sistem od poremećaja i blokada nastalih usleda nemilih događaja u našem životu. Trenutno jedan od najefikasnijih alata za rad sa emocijama jeste EFT (Tehnika Emocionalne Slobode) koja briše traumu iz događaja. Događaj i sećanje ostaju, kao i prirodni odgovori našeg bića, a to je čitav spektar emocionalnog reagovanja, ono što EFT uklanja jesu upravo emocionalni naboji kao i uverenja koja jedna ili više trauma nosi i održava u našem polju kao da se dešava upravo sada. Ako ste jedna od osoba koje stalno reaguju i svašta može da vam bude triger, znajte da su te reakcije zapravo reakcije vaših neobrađenih trauma. Za vašu podsvest ste još uvek ono dete od 5 godina koje je dobijalo puno kritika ili je bilo napušteno,  Neophodno je da se pozabavimo tim sećanjima, ukoliko želimo da živimo slobodno, da budemo u miru i da više ne reagujemo na svaku. Sa Reprogramiranjem matrixa odlazimo u ta sećanja i radimo sa našim EHO-ima (odcepljeni delovi nas koji sadrže traumu), oslobađamo ih i to nam zatim daje mogućnost da kreiramo u svom polju neke lepše slike. Ovi procesi koji se rade dovode do čudesnih rezultata u našim životima. EFT i Reprogramiranje Matrixa su trenutno dve najučinkovitije metode za rad sa emocijama i utiču na naša četiri nivoa postojanja fizičko, mentalno, emotivno i duhovno. Dovode do rebalansiranja čitavog energetskog sistema, do pomaka u percepciji, do rešavanja problema zbog koga je neko došao na seansu. Moguće je da živimo emocionalnu slobodu, da budemo uvek u dobrom raspoloženju i da u svakom trenutku znamo da pomognemo sebi ili da pomoć potražimo. Zaista je besmisleno ostajati dugo u nekim mračnim i tamnim fazama, kada nam je svetlo svima dostupno. Potrebno je samo da znate gde je prekidač i da ga upalite.

U ovom tekstu delim sa vama skriptu tapkanja koja vam može pomoći na osnovnom nivou da se rasteretite teške emocije u ovom slučaju tuge, jer je tuga nekako najčešća negativna emocija koja narušava naš osećaj blagostanja i ispunjenosti. NAPOMENA: Za dublji rad savetuje se rad sa iskusnim EFT i MR praktičarem.

Pre početka tapkanja izmerite intenzitet tuge na skali od 0-10 (0- problem ne postoji, 10- problem je ogroman). Ova skala služi da procenite gde ste u ovom trenutku i gde ćete biti nakon primene EFT-a.

Krećemo od Karate tačke na ivici dlana i 3x izgovaramo sledeću postavku:

”Iako osećam ovu tugu koja me preplavljuje i čini da se osećam loše, ja duboko volim i prihvatam sebe”

Nastavljamo sa tapkanjem i prelazimo na tačke na licu i telu dok u isto vreme izgovaramo podsetne fraze:

Tačka obrva: Ova tuga koju osećam 
Tačka sa strane oka: Ova tuga koju predugo zadržavam
Tačka ispod oka: Ova tuga me preplavljuje 
Tačka ispod nosa: Ova tuga čini da se osećam loše i nemoćno
Tačka ispod usta: Ova tuga koju nosim duboko u mom srcu
Tačka na grudima: Ova tuga čini da se osećam bezvoljno
Tačka ispod ruku: Ovo tužno stanje je postalo normalno za mene
Tačka obrva: Šta ako sada mogu da se oslobodim ove tuge
Tačka sa strane oka: Šta ako je to moguće 
Tačka ispod oka: Šta ako mogu da dopustim sebi da  oslobodim svoje srce od ove tuge
Tačka ispod nosa: Šta ako sada mogu da povratim radost u svoj život
Tačka ispod usta: Ja sada biram da se oslobodim svih teških emocija, pa tako i ove tuge
Tačka na grudima: Ja sada biram da izražavam svoje emocije slobodno i da držim svoje srce otvoreno
Tačka ispod ruku: Ja sada biram da se oslobodim ove tuge iz svog uma, tela i duha
Vrh glave: Ja sada biram radost, biram dobro raspoloženje i znam da je za mene moguće da  budem slobodan-a i da osetim ljubav u svom srcu.

Tapkajte sve dok ne osetite olakšanje u svom telu od ove emocije tuge. Ukoliko krenu da vam isplivavaju novi aspekti pređite na njih, a ukoliko osetite da ne možete sami slobodno zatražite pomoć.

Živimo u vremenu kada su nam dostupni razni alati za rad na sebi i zato ih trebamo i koristiti kako bi podigli svoju vibraciju na veći nivo i kako bi se osećali srećno, voljeno i radosno!

S ljubavlju,

Sanja

Potpuna predaja u Blizanačkom odnosu

Faze. Ceo život nam se sastoji od faza i ciklusa. Osim našeg ličnog puta koji je spiralan i odvija se u fazama koje služe duhovnom uzdizanju na više nivoe svesnosti, imamo i puteve koji se ukrštaju sa drugim putevima odnosno drugim spiralama i pojačavaju i ubrzavaju još više naše kretanje. Kada se putevi ukrste dolazi do interakcije i stvara se odnos. Bez obzira da li smo u odnosu sa karmičkim partnerom, srodnom dušom ili blizanačkom dušom prolazimo razne faze u tim odnosima. Od početne faze koja je uglavnom odlikovana osećajem zaljubljenosti i velike ljubavi (naročito u Blizanačkom odnosu), do faza u kojima učite o sebi i drugome, i faze koja može da predstavlja kraj jednog odnosa ili prelazak na viši nivo svesnosti u kome odnos funkcioniše po principu ” ja zalivam tebe, ti zalivaš mene i oboje rastemo i razvijamo se u najbolju verziju sebe” dolazimo do uvida da su sve te faze neophodne. Bez obzira na faze,  pravac u kom će se neki odnos razvijati zavisi od prvobitnog plana duše. Prvobitni plan  je ugovor koji pravimo na nivou duše pre dolaska u fizičku stvarnost.  Ja duboko verujem u ovaj plan. Verujem da su neke stvari unapred već izabrane, ali svakako data nam je i slobodna volja kako bismo u određenom trenutku mogli da izaberemo ono što je nam pruža trajni osećaj sreće i zadovoljstva. Kada je u pitanju jedan od najizazovnijih odnosa, a to je odnos sa blizanačkom dušom neophodno je da poštujemo sve faze kroz koje prolazimo ma koliko bile teške, i da ih prihvatimo kao neminovni deo puta i duhovnog uzdizanja. Svrha blizanačkog odnosa jeste buđenje iz matrixa, iz svega onoga što nam je rečeno da ”treba i mora”. Iz svega što nam je rečeno da je ljubav, ali je daleko i od same te reči. Svi smo u nekom trenutku poverovali da ”Ljubav boli” da, ”Nismo vredni ljubavi”, da ” Ne zaslužujemo da volimo i budemo voljeni.” To su laži matrixa i  treba ih reprogramirati. Mi smo bića satkana od ljubavi i svetlosti. Misija svih nas na najdubljem nivou jeste da donesemo ove kvalitete na planetu Zemlju i da pomognemo čovečanstvu da se duhovno uzdigne. Blizanačke duše imaju baš tu ulogu. Ljubav koju osećate prema svom blizancu, je ljubav koju osećate prema sebi. Pogledajte kako je ovo veličanstveno, volite nekoga bezuslovno, a zapravo volite sebe. Dok šaljete toj osobi ljubav, vi punite sami sebe ljubavlju. Međutim, većina je poverovala u laži o ljubavi. Zbog kojih nam je teško da zavolimo i sebe same, a ljubav prema drugima se zasniva na pogrešnoj percepciji gde ”Volim te” znači ”Potreban si mi”. Zbog toga je došlo  vreme na planeti Zemlji kada istina mora da zavlada. Susret sa blizanačkom dušom i sve faze koje prolazimo služe upravo tome. Da se vratimo istini svog postojanja, da odbacimo sve što nije ljubav, da odbacimo sve maske koje smo tokom života i odrastanja skupljali. Ovaj odnos nas poziva da potpuno izmenimo percepciju o ljubavi kakvu smo do tada poznavali. Poziva nas da podignemo svoju svest na najviši nivo, da probudimo svoju srčanu čakru sa čijeg nivoa percepcije ”Volim te” znači zaista ”Volim te”, bez prikrivenih motiva, očekivanja, prosuđivanja i pretpostavki. Kada se kundalini energija koja se pokreće pri susretu sa blizancem probije kroz prve tri čakre i sagori sve strahove, loše programe i naš ego, i kada se  popne u više kolektivne čakre postaje moguće za sve nas koji imamo iskustvo blizanačke ljubavi da doživimo potpunu predaju. Potpuna predaja ne znači da ste digli ruke od sebe, od ljubavi od svoje blizanačke duše. Naprotiv, to samo znači da ste konačno prihvatili ovo iskustvo, da se više ne borite sa idejom da osećate nečije prisustvo, nekada i 24h dnevno. Kada se vaša energija podigne do viših čakri, kada uklonite blokade nižih tada život i sve što se dešava posmatrate očima ljubavi, čiste, bezuslovne ljubavi. Shvatate da odvojenost ne postoji i duboko u sebi osećate da je sve dobro baš tako kako jeste. Osećate da postoji viši plan koji je nekada teško dokučiti, naročito u blizanačkom odnosu. Ali, konačno ste u miru, volite sebe, volite i svog blizanca, bez teških osećaja, bez bola i patnje. Osećate ogromnu zahvalnost u svakom trenutku što imate to iskustvo u svom životu i odustali ste od bilo kakvih očekivanja o ishodu ovog odnosa. Sigurno se pitate kako da znate da ste uspešno prošli ovu fazu potpune predaje? Krenite tako što ćete postavite sebi sledeće pitanje: ”Šta ako se  nikada u ovom životu neću fizički spojiti sa mojom blizanačkom dušom? Šta će biti sa mnom, kako će moj život izgledati?” Ukoliko vam i samo ovo pitanje izaziva neprijatne telesne senzacije , a ova pomisao je  i dalje nepodnošljiva, to je znak da još niste predali ovaj odnos i sebe u potpunosti, još uvek se grčevito držite ove želje. U trentku kada prihvatimo da se možda nikada nećemo spojiti sa svojom blizanačkom dušom, postajemo slobodni. Slobodni od bola i patnje. Oslobađamo ogromnu energiju, i tek tada smo u poziciji da biramo. Tek u ovoj fazi smo konačno spojeni sa svojom višom mudrošću koja nas onda nepogrešivo vodi i usmerava  putem koji je najbolji za nas. Tek kada sve predamo, nemamo više šta da izgubimo, a paradox je što baš tada najviše dobijamo. U Božanskom umu gubitak ne postoji, praznina ne postoji, sve što predamo naše je i vraća nam se na razne, neočekivane i čudesne načine. A ono što je naše ne može nam izmaći. Kako vam ovo zvući? Da li imate toliko poverenja u život? Ili i dalje mislite da vi držite kormilo? Setite se da je sve što prolazite deo plana vaše duše, duša hoće da uči, da napreduje i da se razvija, a za to joj je potrebna učionica. Odnosi su najbolje mesto za to. A odnos sa blizanačkom dušom katapultira dušu do neslućenih visina samospoznaje i vraćanja samoj sebi i svojoj istini. Iako je ovaj put posut trnjem jer prolazite puno transformacija koje znaju biti neugodne i bolne, na kraju uviđate da su to ipak prelepe ruže koje se sve više rascvetavaju.  Za dušu bol ne postoji, boli nas Ego. Duša zna za ljubav i radost postojanja i učestvovanja u ovoj igri zvanoj život. Primetite kada je Duša na snazi, a kada vaš Ego. Ego bi sve da zadrži, da svojata, plaši se gubitka i predaje, jer predaja je za Ego smrt. Ali, za dušu predaja je najradosnije i najviše oslobađajuće iskustvo. Sa nivoa duše sve se odvija baš kako treba, tako da možemo da se opustimo i da uživamo u lakoći koju život sa  ovog nivoa percepcije donosi. Da li ste došli do Duše? Da li je vaša energija uspela da se probije do njenog sedišta, a to sedište je u centru vaših grudi? Da li se vaše srce probudilo ili je još uvek uspavano i uljuljkano u matrixu raznih zastarelih programa koji više nikome ne služe? Da li osećate energiju Zemlje i Neba kako se mešaju u vašem srcu, čineći ga portalom najuzvišenijeg izraza Božanske prirode, a to je Bezuslovna ljubav. Ako nije, vreme je da se probudite iz sna, Vreme je za život sa probuđenim srcem u kome je svaka faza dobrodošla i služi za naš lični rast i napredak. U kome stojimo čvrsto i dostojanstveno na Zemlji, a pogled nam je usmeren ka Nebu. Sa dubokim poverenjem prema životu da je uvek na našoj starni i da radi za nas kako bi se ostvario prvobitan plan duše. Prihvatite taj plan sa milošću i velikom nežnosti prema sebi i svima koji su deo tog plana. Jer da nisu, vaši putevi se nikada ne bi ukrstili. Osetite duboku zahvalnost i naklonost u svom srcu i neka se ono rascveta poput najlepše ruže, koja prema svima šalje svoje mirisne latice ljubavi i svetlosti. Ovde ste da obasjate ceo svet onim što nosite u svom srcu. I zato ne suzbijajte svoje svetlo, već sijajte u svom punom sjaju, to je jedino što se traži od vas. Sve što vam pripada i što vam treba će vam biti dato kako bi se ostvario plan vaše duše. Budite u miru, srećni i zahvalni za iskustvo po koje ste došli!

S ljubavlju,

Sanja Ivanović

Individualne tretmane možete zakazati na e/mail: office@ sanjaivanovic.rs

EFT TRENING u Aprilu

EFT NIVO 1 i EFT NIVO 2 trening je idealna prilika za sve one koji žele da nauče ovu tehniku, kako u lične tako i u profesionalne svrhe. Tehnika Emocionalne Slobode EFT je trenutno jedna od najpopularnijih tehnika za lični rast i razvoj u čitavom svetu. Zbog njene efikasnosti i jednostavnosti postaje omiljena mnogima. Ukoliko želite da spoznate pravu moć i dubinu EFT-a sada imate priliku da naučite ovu tehniku i postanete sertifikovani praktičar.

Od sada u Beogradu i Srbiji imate priliku da učite EFT po programu Karl Dawsona koji je čitav proces pojednostavio i približio svima. On je jedan od 29 EFT mastera u svetu i tvorac Reprogramiranja životne matrice uz pomoć EFT-a.

Trening vodi Sanja Ivanović koja je internacionalni EFT trener i praktičar EFTMR tehnika. Član je EFTMR Akademije u Londonu koju je osnovao njen trener i mentor Karl Dawson.
Sanja je strastveni ljubitelj EFT-a i njena misija je da širi ovu tehniku na prostorima Srbije!

Bez obzira da li se prvi put susrećete sa ovom tehnikom ili želite da produbite svoja znanja ovaj uzbudljiv i zanimljiv trening će vam omogućiti da doživite promene i iskusite moć EFT-a iz prve ruke. Nakon ovog treninga bićete u mogućnosti da pomognete sebi i drugima primenjujući pravi EFT!

DETALJI TRENINGA

EFT TRENING NIVO 1 i NIVO 2

MESTO: BEOGRAD, Ul. Majke Jevrosime 50

DATUM: Od petka 12.04.2019. do nedelje 14.04.2019.

VREME: svaki dan od 10h – 18h

CENA: 333 e

AVANS: 50 e

NAPOMENA: Neophodno je izvršiti uplatu avansa najkasnije sedam dana pred početak treninga.

Prijaviti se možete na e-mail : office@sanjaivanovic.rs ili putem br.tel. +381652713350

Trening vodi: Sanja Ivanović, Energetski psiholog, Internacionalni EFT trenet i EFTMR praktičar.

Sanjin status trenera možete pogledati na sledećim linkovima:

EFT trening u Februaru

Tehnika Emocionalne Slobode EFT je deo takozvane Energetske psihologije i opisana je kao jedno od najvećih otkrića u poslednjem milenijumu kada je isceljenje uma i tela u pitanju. Već milioni ljudi širom sveta su probali ovu tehniku i doživeli oslobađanje od emocionalnih i fizičkih problema. EFT smatraju čudom jer daje brze i vidljive rezultate i promene.
Prednost EFT-a je jednostavnost- svako može da nauči i primeni ovu tehniku u bilo koje vreme i u bilo kojoj situaciji. Svako od nas ima pravu slobodu u svojim prstima kada primenjuje EFT!
U saradnji sa EFTMR Akademijom iz Londona pravi i svetski EFT je stigao u Srbiju.
Pohađanjem EFT treninga (NIVO 1 i NIVO 2) i nakon završnog testa dobijate sertifikat i postajete priznati praktičar EFT-a, kao i deo svetske EFTMR grupe . To vam daje mogućnost da EFT koristite u svom radu i da napredujete dalje u domenu Energetske psihologije.

Evo šta kažu naši novi praktičari o EFT treningu:
“Seminar koji mi je otvorio nove puteve saznanja i pomogao da sa lakoćom savladam osnove EFT tehnike. Preporučujem ga svima koji žele da se oslobode svog emocionalnog prtljaga i sa radošću grade svoj život.” Aleksandra T.
“Sanja Ivanovic je predavač koji će vam približiti svoje znanje na najkreativniji način. Pomoći će vam da savladate teorijski i praktični deo na najzanimljiviji način. Prezadovoljna sam treningom koji je organizovala u Beogradu za EFT. Svakome ko želi da nauči ovu tehniku, bilo za svoje potrebe ili rad sa klijentima, trening sa Sanjom je moja topla preporuka. ” Nevena R.

Prijave za trening na e/mail:office@sanjaivanovic.rs

OSTALE INFORMACIJE:

Datum: od 22.02.2019. do 24.02.2019.

Vreme od 10h do 18h svaki dan.

Mesto: Ul.Majke Jevrosime 50, Beograd

Cena: 333e

Kotizacija: 50 e

Sanjin status EFT trenera možete pogledati na sledećim linkovima: